Dialekttavlen

Dialekttavlen

Velg din  dialekttavle. 
om vi ikke har den som passer for deg, gir du oss ord og utrykk som passer for ditt hjemsted eller distrikt. Vi trenger ca 25 ord+

25.01.2018 17.53