Slik blir du medlem

Sensei Sakagami viser Kihon nr 10

Ved oppstart i Skedsmo Karateklubb registrerer vi deg via et skjema du selv fyller ut. Du mottar etter kort tid et brev med en kontrakt. For å bli medlem velger du hvilken ordning du selv ønsker for betaling av kontingent. Avtalegiro eller vanlig giro.

Innkreving av kontingent er satt bort til et eget firma - CMS.
 
I satsene skilles det på over/under 18 år.

Nye satser vedtatt på årsmøtet i mars 2016:

Priser:
Barn og junior under 18 år:   290,-
Voksen over 18 år:                 390,-


Avgiften er i dette systemet fordelt på 12 mnd, og det betyr ikke dermed at man har trening alle 12 mnd. Vi følger skoleruta. Det tillates ikke utmelding/innmelding for å slippe unna avgift i juli.

For de nye medlemmene skriver man under på 6 mnd bindingstid. Deretter er det 1 mnd oppsigelse dersom man ønsker å slutte i klubben.

Klubbens intensjon er å være fleksibel i håndteringen av evt. problemer. Ta kontakt med oss dersom det er noe du lurer på. skedsmo.karateklubb@epost.no

Bli medlem