Siste trening før jul og oppstart 2018

Siste trening før jul for de voksne er onsdag 20. desember, for barna avtales dette for hvert parti.

Oppstart på nyåret er onsdag 3. januar.

Treningstider i Skedsmo karateklubb