Kjøp i Nettbutikken

Salgs- og leveringsbetingelser

Kjøp av varer i vår nettbutikk er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter.

Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Firmainformasjon:

Six Scandinavia AS (org.nr. 995 301 571 MVA)

Bråtanveien 9A
1446 Drøbak

E-post: mortenadamsson@me.com

Tlf:       + 47 99 08 00 03

Registrering

I vår nettbutikk trenger du ikke registrere deg før du kommer til kassen. Når du skal gjennomføre kjøpet registrerer du navn, adresse og mobiltelefon nummer. Vi krever også en gyldig epost-adresse. Aldersgrense for å handle hos oss er 18 år. Når du handler er e-post og mobilnummer obligatorisk.

Adresseendring

Du som kunde er selv ansvarlig for at riktig adresse, postnummer og e-postadresse er oppgitt. Registrert adresse vil være leveringsadresse.

Priser

Prisene som fremgår for varene på datoen for bestilling skal gjelde. De oppgitte prisene er endelige og inkluderer merverdiavgift til gjeldende sats. Merverdiavgiften er p.t. på 25 %. Varene forblir vår eiendom til vi har mottatt full innbetaling av kjøpesummen. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader med mindre annet er angitt.

Eventuelle tilbudspriser gjelder så langt lageret rekker. Vi tar forbehold om at feil kan forekomme enten på priser og/eller beholdning, samt tekniske feil knyttet til handlekurv eller utsjekk. I slike tilfeller vil vi kontakte deg som kunde innen snarest mulig og sammen finne en god løsning.

Frakt

Vi dekker fraktkostnaden dersom totalsummen på din bestilling overstiger NOK 350,-. Hvis totalsummen på din bestilling er lavere enn NOK 350,- vil en fast fraktkostnad på NOK 100,- påløpe pr. bestilling. Fraktkostnaden vil bli angitt underveis i bestillingsprosessen og du vil få opplysning om totalsummen du skal betale for din bestilling før du plasserer en bindende ordre på varen(e) du har i handlekurven din.

Vi leverer til hele Norge med unntak av Svalbard og Jan Mayen.

Betaling

Hos oss kan du benytte følgende betalingsmåter:

  • Betaling via Pay Pal

Betaling skjer ved bestilling av varen. Om varen er utsolgt vil vi informere om dette og du som kunde kan velge om bestillingen skal kanselleres eller ikke. Ved kansellering (avbestilling) vil vi refundere innbetalt beløp i sin helhet.

Vær oppmerksom på at vi kun aksepterer innbetalinger fra konti i Norge og du er selv ansvarlig for eventuelle kostnader påløpt i forbindelse med dine transaksjoner.

Levering

Leveringstid beregnes normalt til 2-6 virkedager + ordinær postgang. Virkedager betyr alle dager mandag til fredag, utenom offentlige helligdager.

For bestillinger/leveringer i forbindelse med fellesferien, Jul og Påske må man påregne lengre leveringstid enn normalt. Forventet levering vil fremkomme på ordrebekreftelsen.

Vi tar forbehold om at det kan oppstå situasjoner som gjør at vi blir utsolgt for ett eller flere produkter. Dersom vi ikke kan levere varen vil du få en e-post om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby som alternativt produkt. Dette kan også være

informasjon som kommer frem på produktet i nettbutikken.

Vi er ikke ansvarlige for manglende levering dersom leveringen forhindres av forhold, eller konsekvensene av forhold, utenfor vår kontroll og som vi ikke med rimelighet kan ventes å ha tatt høyde for eller å ha kunnet unngå på tidspunktet for bestilling.

Alle leveranser fra Six Scandinavia AS blir sendt via POSTEN eller BRING enten direkte til din postkasse eller du får en hentemelding om når og i hvilken lokale "post i butikk" pakken kan hentes. Varer bestilt på nett og som ikke blir hentet, eller nektet mottatt vil bli returnert til oss for kundens regning.

Når du kjøper produkter fra Six Scandinavia AS gjelder en lovbestemt angrerett.

Uavhentede pakker

Dersom Posten er valgt som transportmetode vil det bli sendt ut en påminnelse dersom du glemmer å hente en bestilt pakke. Dersom du fortsatt ikke henter ut pakken innen oppgitt dato, vil den bli sendt tilbake til oss. For uavhentede og ikke-betalte pakker vil du blir belastet et gebyr på kr. 200,- for å dekke kostnadene vi har hatt i forbindelse med den uavhentede pakken.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpers rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det er en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi oss melding om at han/hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kap. 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon

Du som kjøper er ansvarlig for å sjekke om produktet er uskadet ved mottakelse. Dersom du oppdager feil eller mangler må dette meldes snarest mulig. Send en e-post til mortenadamsson@me.com eller ring oss på tlf. 99 08 00 03.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til Six Scandinavia AS innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du som kjøper ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på  telefon 23 400 500  eller www.forbrukerradet.no.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vår målsetting er å gi så korrekt informasjon som mulig. Det kan imidlertid forekomme skrive- eller trykkfeil og vi tar derfor forbehold om dette. Dette kan innebære at vi ikke får levert i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk eller annen markedsføring. Vi må derfor forbeholde oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne dersom produktet er utsolgt eller gått ut av sortimentet. Ved slike situasjoner vil du få melding om dette.

Copyright

Innholdet på nettsidene er Six Scandinavia AS sin eiendom. Innholdet er beskyttet etter opphavsrett, markedsførings- og varemerkelovgivning. Om du ønsker å bruke bilder eller tekst fra våre nettsider kan du kontakte oss.

Cookies

“Cookies” – eller “informasjonskapsler” – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hva du legger i handlekurven din og hvilke varer som presenteres, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon. Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trafikken på nettstedet, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig. 

Personlig informasjon

Six Scandinavia AS vil alltid beskytte dine personopplysninger. Vi vil alltid følge gjeldende lover og regler for personvern. Six Scandinavia AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene du oppgir til oss. Ved å godkjenne våre salgsbetingelser, godtar du Six Scandinavia AS sin behandling av personvern i henhold til dette.

Six Scandinavia AS benytter de personopplysningene du oppgir til å behandle og levere din bestilling fra www.wineaway.no. Six Scandinavia AS kan også bruke dine personopplysninger til identifisering, behandling og statistiske formål. Vi bekrefter at vi ikke selger dine personopplysninger videre til tredjeparts aktører. Det foregår heller ingen bytter eller videreformidling av denne informasjonen med tredjeparts aktører. Dersom Six Scandinavia AS må benytte oss av tredjeparts aktører til å gjennomføre bestemte tjenester eller forbedringer på våre nettsider kan disse aktørene få innsyn i den informasjonen vi innhenter. I slike tilfeller inngås det strenge avtaler mellom Six Scandinavia AS og tredjepart for å beskytte informasjonssikkerheten til våre kunder. Six Scandinavia AS er ansvarlige for behandlingen av personopplysningene

Endre eller slette dine persondata

Dersom du ønsker å gjøre endringer på dine data lagret hos oss må du sende oss en e-post hvor du informerer om de endringer du ønsker å gjøre. Dersom du ønsker å slette dine lagrede kan du sende en e-post til mortenadamsson@me.com, så vil vi gjøre dette for deg.

Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne benytte deg av angreretten må du informere oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post eller e-post) til:

Six Scandinavia AS

Bråtanveien 9A

1446 DRØBAK

 E-post: mortenadamsson@me.com

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Virkningene av at angreretten brukes

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi tilbakebetale alle betalinger vi har mottatt fra deg, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vi tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen, med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Varen(e) må sendes tilbake i den stand de(n) ble mottatt, uten mangler eller synlige merker.

Totalsum:
    Til kassen
    lagt til handlevogn