En film om presten Lars Levi Læstadius liv som vitenskapsmann og spesielt botaniker. Han var opphavet til den kristne vekkelsen læstadianismen som særlig bredte seg blant kvener og samer i nord. Vi oppsøker områder der Læstadius fra han var 18 år gammel reiste rundt og studerte plantelivet, og besøker steder som var viktige i forskjellige faser av livet hans.

Klikk på bildet eller overskriften for å se filmen i sin helhet. 

En film om en meget spesiell øy midt i Porsangerfjorden. Laget av Anstein Mikkelsen. Kommentarer lest av Arvid Petterson.

Vist på NRK Ut i naturen.

Ved å klikke på bildet eller overskriften kan du se et innslag på kvensk i filmen. Det er med Egil Wilhelmsen som forteller om fiske fra Reinøya i Porsangerfjorden.

Link til hele filmen kommer senere.

Naturfilm om mennesker i nord og deres aktiviteter om vinteren. Innslag på kvensk der vi møter Agnar Johnsen fra Børselv på snarefangst etter ryper.

Laget av Anstein Mikkelsen. Vist på NRK Ut i naturen.

Ved å klikke på bildet eller overskriften kan du se et glimt på kvensk fra filmen. Der følger vi Agnar Johnsen på snarefangst.

Link til hele filmen kommer senere.

En film om naturens glemte skatter. Gamle kunnskaper om bruk av planter til medisiner, mat og redskaper.

Laget av Anstein Mikkelsen. Reporter og kommentar ved Jannicke Farstad. Sendt på NRK Ut i naturen.

Filmen er i salg på DVD. Klikk på overskrift for å komme til nettbutikk.

Ved å klikke på bildet kan du se et innslag der vi er sammen med Kristine Nygård og samler luktegress. Mer om luktegress, og på kvensk kan du se på DVDen Näin laitama.

DVD-en «Näin laitama» (slik lager vi) er den første i en serie om forskjellige gjøremål som tradisjonelt har vært knyttet til den kvenske kulturen. Inneholder tre filmer, alle på kvensk eller finsk: om luktegress, kaffeost og tjærebrenning. Læremiddel for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn. Kan bestilles hos Idut ved å trykke på overskriften.

Filmen er i salg på DVD og kan derfor ikke legges ut. Klikk på overskrift for å komme til nettbutikk.

Klikk på bildet for å se filmene.

Lohipato

Sommeren 2013 gjorde vi opptak av en rekonstruksjon av stengselsfiske i Lakselva. Dette var et tiltak i regi av Lakselv grunneierforening. Videon viser utsetting av et enkelt laksestengsel. Klikk på bildet for å se videoen.

Sommeren etter gjorde vi i samarbeid med SNO og Stabburnes naturhus et nytt opptak. Denne gangen ble hele prosessen fra laging av redskaper til steking av den fangede laksen dokumentert. All samtale foregikk på kvensk.

Denne filmen er nå under redigering og vil bli lagt ut her etterhvert.

Naturen -en følelse

Naturfolk har til alle tider sett på alt i naturen som levende og besjelet, og har dyrket spesielle fenomener i naturen. For dem var naturen en arv fra forfedrene og et lån fra etterkommerne, slik den fortsatt er for noen i dag. Og selv i dag finnes det mennesker som føler møtet med naturen som en opplevelse av selve skaperverket.

"Naturen – en følelse?" er et annerledes naturprogram. I tillegg til de klassiske elementene; fugler og dyr, vakre og dramatiske stemninger, aktiviteter og viten, får du kanskje ta del i det udefinerbare som kan oppstå når bilder, lyder, ord og musikk settes sammen på en slik måte at det får en ekstra dimensjon.

Grenseløs natur i grenseland

I løpet av hundre år har naturen i Pasvik gjennomgått dramatiske forandringer. Pasvik-vassdraget har gått fra å være vill natur til Norges mest gjennomregulerte. Det er etablert gruvedrift på begge sider av grensen, og et stort nikkelverk på russisk side. Etter 100 år med voldsomme inngrep i naturen, er spørsmålet om det fortsatt finnes levende og urørt natur i grenselandet mellom Russland, Finland og Norge.