Fra Meän kieli - meän siivet

Kvenskundervisning på Børselv skole og glimt fra intervju med Terje Aronsen.

Opptak med Judith Nygård på aldershjemmet Solbrått.

John Martinsen forteller om fiske på fjorden og ute ved kysten.

Alfred Wilhelmsen forteller om de læstadianske forsamlingene i Børselv.

Vårt språk - våre vinger

Opptak med Anna Johnsen om veving og annen husflid.

Josef Lindbäck om kvenske stedsnavn.

Margrethe Persen forteller om bruken av kvensk språk i Børselv.