Tule mukaan Satakunnan Keittiömestarit ry:n jäseneksi

  

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen Satakunnan alueella toimiva keittiömestari, joka toimii ravintolan keittiömestarina, alan kouluttajana tai alan asiantuntijatehtävissä. Jäsenellä tulee olla keittiömestarin koulutus ja / tai riittävä kokemus keittiömestarin tehtävästä.

Uudet varsinaiset jäsenet otetaan toimintaan mukaan vuosikokouksessa, mikä pidetään helmi-maaliskuussa. Jäsenanomus on liitteenä ja se täytetään tulostettuna. Jotta jäsenanomus voidaan hyväksyä, siinä tulee olla kahden tällä hetkellä Satakunnan keittiömestarit ry:n varsinaisena jäsenenä toimivan henkilön suositus. Jäsenanomus toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenelle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta, jotta hallitus ehtii käsitellä anomukset.

Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäsenen liittymisen yhdistykseen hyväksyy yhdistyksen hallitus.