Lenke til ny HJEMMESIDE !!

Ny nettside er nå publisert!

Denne vil bli lagt ned. 

BRUK DENNE LINKEN TIL NY HJEMMESIDE:

Frivillige i Sarpsborgidretten bidrar med 310 årsverk!

Takk til alle frivillige innen Sarpsborgidretten!

NIF har gått gjennom tallene, og det er utrolige tall dere bidrar med nå i 2021!

Våre 18269 medlemmer i de 99 idrettslagene jobber frivillig til en verdi av 165 284 423,-

Teller vi antall årsverk utgjør det fantastiske 310 fulltids ansatte! Wow!

Pål Tønnesen er styreleder

Leder for Sarpsborg Idrettsråd er Pål Tønnesen, fra Skjeberg Sport. Vi ønsker Pål lykke til med det svært viktige arbeidet med å jobbe for Sarpsborgsidrettens 17000 medlemmer, og gledelig nok gikk Pål på en ny 2-årsperiode på årsmøtet 2020!

 

Inkludering i idrettslag

Vi er jo deltager i NIF sitt prosjekt som kalles "Inkludering i idrettslag". Hvis din klubb har gode prosjekter, ta kontakt med oss! Ring Ole-Henrik på telefon 90679140, for mer info. ang. støtte til tiltak for å inkludere innvandrerungdom, og andre unge som faller utenfor Sarpsborgidretten. Håper klubber og lag tar initiativ til gode prosjekter.