Info-brosjyre om støtteordninger i 2018.

Vi har prøvd å lage en informativ brosjyre, med nyttig info om hvor man skal søke om midler, og hvor dere finner skjemaer ol. Håper dette kan hjelpe dere rundt i våre 88 klubber.

Trykk her for å åpne info-brosjyren

Vi er å treffe i sentrum

Spørsmål til Idrettsrådet?
Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.

Derfor bør ditt idrettslag prøve Smart Idrettsmat:

  • Rabatterte produkter
  • Enkel bestilling
  • Gratis rådgivning
  • Smarte oppskrifter
  • Direkte levering
  • Gratis utlån av kjøleskap

Gå inn på idrettsforbundets side om Smart Idrettsmat

Velkommen til Sportsskolen 2018.

ØIK og Kalnes vgs inviterer alle barn og unge med funksjonsnedsettelser i alder 8-16 til sportsskole 25-28 juni.

Hvis interesse, kontakt Alexandra Hastings ved ØIK på mobil 91133316.

Pål Tønnesen er styreleder

Leder for Sarpsborg Idrettsråd er Pål Tønnesen, fra Skjeberg Sport. Vi ønsker Pål lykke til med det svært viktige arbeidet med å jobbe for Sarpsborgsidrettens 17000 medlemmer, og gledelig nok gikk Pål på en ny 2-årsperiode nå på årsmøtet 2018!

 

Borg Cricketlag stiftet!

Nå har vi en Cricket-klubb i Sarpsborg!  Cricket er en idrett, som er i stor vekst, og i Oslo spilles det full serie i 4 divisjoner! Nå er det feks flyktninger fra Afghanistan og Syria som er i full gang med treninger i Dumpa, og i Sarpsborghallen. Vi håper at det skal bli Dumpa som blir fast Cricketbane, i det vi håper blir Sarpsborg Idrettspark og aktivitetspark

Jubileumsboka 2016

Jubileumsboka 2016 er nå ute for salg. Vi i Sarpsborgidretten har levert inn bilder og historier,  prøvd å få mange sider om hvor godt idretten stilte opp og deltok i jubileumet. Boka har blitt meget god, og idretten er godt representert med bilder og historier. Absolutt verdt pengene!

Stolpejakten 2018 er startet!

Vi er godt igang med  årets STOLPEJAKT.

I år plasserer vi ut 95 stolper i varierte områder i Sarpsborg. I år i områdene Grålum/Vister, Sandbakken og Varteig.

Kart kan hentes på på følgende steder: Sarpsborgkontoret (iSarpsborg), XXL Stopp, Servicetorget Rådhuset, Actin Stasjonsbyen, Spenst Skjebergsenteret, Sats Storbyen, G-Sport Amfi Borg, Quality Hotel og Inspiria.! Velkommen!

 

Idrettsrådet er nå godt igang med å opprette en Sarpsborg Aktivitetspark, i området rundt stadion. Både i Dumpa, ved skateparken, og på kunstisflaten, håper vi å kunne skape aktivitet, og møteplasser for Sarpsborgs befolkning.

Plasseringen er unik, rett ved skoler, barnehager og bare noen få hundre meter fra byens torg.

Det lages i disse dager en joggeløype, som lysløypegjengen hjelper oss med. Der blir det merket løyper, ganske likt som det vi ser i Kulåsparken. Og  Volleyballbane, som også kan brukes til fotballtennis. (Senkbart nett), er også ferdig Så har vi fått anlagt Østfolds første Cricketbane.

Krakker er allerede blitt plassert ut.

Husk å bekrefte Tildeling av haller og gymsaler for 2018/19. Frist 28 mai!!

Her er info, angående den endelige tildelingen av haller/gymsaler og basseng. Dette er fra utleiekonoret:

Det vises til søknad om fast treningstid for sesongen 2018-19, hvor endelig treningstid er publisert på kommunens hjemmeside. Det er flere som ikke har levert tilbakemeldingsskjema og vi sender derfor en påminnelse nå på dette.

NB!! Vedlagt følger link til tilbakemeldingsskjema som MÅ fylles ut og returneres, hvis ikke dette er oss i hende senest 28.5-18 kl 12.00 anser vi tildelt treningstid som frigjort.

http://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/idrettsanlegg/sesongleie-av-idrettsanlegg2/

 Event spm, kontakt Utleiekontoret ved Servicekontoret

 Enhet kommunikasjon og service

Sarpsborg kommune

www.sarpsborg.com

 

Inkludering i idrettslag

Vi er jo deltager i NIF sitt prosjekt som kalles "Inkludering i idrettslag". Her er søknadsskjemaene som dere skal bruke, ang. støtte til tiltak for å inkludere innvandrerungdom, og andre unge som faller utenfor Sarpsborgidretten. Håper klubber og lag tar initiativ til gode prosjekter.

Søknadsskjema 2018 for prosjekter opp til 25000,-

Søknadsskjema 2018 for prosjekter over 25000,-

 

Positivt årsmøte 2018 trygt gjennomført

Sarpsborggallaen 2018 !

Sarpsborggallaen 2018 ble arrangert lørdag 27 jan.

Her delte idrettsrådet ut våre to priser:

Æresbevisningen gikk til Juan Guillermo Lopez Salas fra Sarpsborg karateklubb.

Idrettstipendet på kr.20000,- gikk til Jens Holm fra Sarpsborg Roklubb.

I tillegg ble alle 24 mesterskapsvinnere tildelt plakett.

Vil også nevne Skjeberg Turn og Sarpsborg Danseklubb, Evolution, som hadde to fantastisk flotte opptredener på gallaen. Og salen var nesten helt full.

PS! På bildet ser vi også Ole Heieren Hansen fra Sarpsborg 08, som mottok prisen Årets sarping

 

LAM-midler 2017 ! Frist var 15 september.

 LAM midlene skal nå ut til våre 90 idrettslag.FRISTEN var 15 september 2017.

Det fordeles som før, med 75% til direkte medlemsstøtte, etter antall medlemmer som klubben har. De siste 25% fordeles etter søknader fra klubbene.

I 2017 er totalsummen på 3.613.682,-. Medlemsstøtte utgjør da 2.710.261,-

NB! Husk å holde orden på medlemslistene i klubben.

TRYKK HER FOR SØKNADSSKJEMA FOR 2017

 

 

Friluftslivets uke 2017.

Her kan dere laste det det komplette programmet for Friluftslivets uke 2017

Friluftslivets uke 2017

Hva må du vite ang ny medlemsregistrering?

ALLIDRETTSDAGEN 2018 nærmer seg!

Årets happening arrangeres lørdag 8 september, dette året arrangeres dagen ved Dumpa, og i området rundt Sarpsborg stadion.

Som vanlig fra 12-14.30. Meld dere på, via epost til oss i idrettsrådet!

Ny ordning: Tilskudd til medlems-og treningsavgift 2018

Nå er ordningen, rundt den millionen som bystyret bevilget til medlems-og treningsavgift, aktivisert.

Alle klubber, lag og foreninger kan søke. Maks-sum pr. medlem er 3000,-

Her finner du lenke til søknadsskjema:Tilskudd til medlems-og treningsavgift

 

Tildelingen av treningstid 2018/2019 ?

Her er årets tildeling av gymsaler/idrettsaler og basseng 2018/2019

Trykk på linken, for å få en fullstendig oversikt over tildelt treningstid

Bli med, og meld på lag til "Brobyggende fotball" søn 17 juni!

Søndag 17 juni arrangeres Folk i Sarp ved Sarpsborg stadion. Her vil det bl.annet arrangeres Brobyggende fotball, der alle kan bli med! Her vil politiet, kommunen, moskeer, lag og foreninger møte med 7er-lag. ALLE kan bli med, helt gratis. Det er Sarpsborg 08 som vil være arrangør. Påmeldingsfrist er 11.juni, meld på et lag til : cathrine@sarpsborg08.no

 

Samordnet registrering hadde frist 30 april.

Frist for samordnet registrering 2018 er 30 april. Viktig info!

Husk at alle klubber skal ha levert inn tall til samordnet registrering. Og fristen er nå 30 april.

Dette gjør dere på klubbadmin.no

Medlemslister, kontaktinfo, og annen info, er grunlaget, når vi skal fordele ut midler utover 2018.

Les deg opp på linken over

KULÅSJOGGEN HVER MAN KL 18.30

KULÅSJOGGEN starter opp igjen mandag 9 april kl.18.30. Start ved amfiet i byens vakre park.NB! Hver mandag vil Kulåsjoggen arrangeres av SIL friidrett.

Tidtaking tilbys de som ønsker. Distansene er : 2,6 km eller 5,2 km.

Bruk Kulåsjoggen til en treningsøkt med laget ditt! Prøv å få med foreldrene også. BVli en fast jogger!

Tilskuddsordninger for idrettslag Fristen var 1.april

Husk at fristen for å søke midler fra kommunen, er 1.april!

Viktig at klubben allerede nå, har medlemslister klare. Og at klubbstyre går bredt ut i klubben, og ser om det kan være prosjekter det kan søkes midler. Gå inn på lenken under, og les deg opp.

PS! Ang å kunne søke om støtte til kurs: Du kan søke om kurs gjennomført fra 1.4.17! Dette er innunder ordningen som heter: Tilskudd til mindre aktiviteter i regi av lag og foreninger

PS! Ang medlemstøtte, sier ikke retningslinjene at de skal være bosatt i kommunen.Men skjemaet sier dette...

TRYKK HER FOR INFO OM ORDNINGEN!

https://www.sarpsborg.com/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger/#open-accor=tilskudd-til-rusforebyggende-arbeid

 

 

Rådgiver Idrett, Sarpsborg kommune

Ledig stilling som rådgiver Idrett er nå besatt!

Vi kommer tilbake med hvem som har blitt ansatt i den for idretten, svært viktige rollen !

 

Kommunalt fond til idrettsanlegg

Sarpsborg kommune kan etter søknad gi tilsagn om investeringstilskudd til bygg, anlegg, faste installasjoner og utstyr som tjener kultur- og idrettsaktivitet i kommunen. Foreninger og lag, med ideelle formål kan søke. Søknadsfrister er 31.03. og 30.09.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Tore Stensrud, tlf: 982 08 125, e-post:  eller Marit Pedersen, 406 20 722.

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.

Kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg

Idrettslag kan søke om kommunalt investeringstilskudd til nærmiljøanlegg. Tilskudd gis til tiltak som fremmer utendørs fysisk aktivitet for barn og ungdom. Søknadsfrist er 31.3.

For ytterligere opplysninger og veiledning i forbindelse med søknaden: ta kontakt med saksbehandlerne: Tore Stensrud, tlf: 982 08 125 eller Marit Pedersen, 406 20 722

Søknader sendes: Sarpsborg kommune, Enhet kultur, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Alle søknader om tilskudd må fremmes før arbeidene eller anskaffelsene iverksettes.