Tindra och hennes föräldrar beskriver beskedet om cancern som en känsla av overklighet. Efter beskedet följde ett år av tuffa behandlingar, först 6 x 3 dagar med cellgifter, sedan operation där både tumör och nyckelben plockades bort. Därefter ytterligare 8 x 2 dagar med cellgifter. Tindra fick under det året gå igenom totalt 34 dygn av krävande cellgiftsbehandlingar med efterföljande sjukhusinläggningar på grund av feber och infektioner. Tindra var i skolan en tredjedel av det kommande året, i tredje/fjärde klass, resten tillbringades inlagda antingen på Hallands sjukhus Halmstad eller på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg.

I november 2017 var Tindra färdigbehandlad för sin cancer och vägen tillbaka till livet började. Tindra har ett enormt stort hjärta och bestämde sig tidigt i sin sjukdom för att på något sätt hjälpa andra barn med sarkom. Tindra och hennes föräldrar beställde cancerpins från USA, gula för sarkom och guldiga för barncancer då det inte fanns något liknande i Sverige. Cancer i Sverige är bara rosa (bröst) eller blå (prostata) och andra cancerformer glöms ofta bort säger Tindras pappa. Tindra och hennes föräldrar har sålt gula pins där överskottet gått till Sarkomföreningen och för de guldiga pinsen skänks överskottet till Barncancerfonden Västra!

Tindras pappa kontaktade därefter Sarkomföreningen för att få hjälp att hitta barn med sarkom som skulle vara hjälpt av Tindras pengar. Tindra upplevde under sin sjukdomstid och tiden efter att hon ville följa med kompisarna på roliga saker men att hon inte alltid hade ork. Tindra vill av den anledningen ge andra barn möjlighet att göra något roligt när de orkar. Därför har till exempel ett barn med sarkom fått ett säsongskort på Skara Sommarland av Sarkomföreningen, från Tindras insamlade pengar, som kan användas när ork finns att göra något roligt.

Tindra och hennes familj beskriver att livet förändrats efter cancern. Att komma tillbaka till livet tar tid beskriver Tindra och hennes föräldrar. Resan har bara börjat när cancerbehandlingen är över. Familjen berättar att de sätter värde på annat än vad de gjort tidigare. Det är inte lika viktigt att ha städat hemma som att hitta på något roligt tillsammans.

En del av Tindras pengar finns kvar att dela ut till fler barn med sarkom. Tindra och hennes föräldrar önskar att insamlingen kan vara ett startskott för en barnsatsning inom Sarkomföreningen där andra sarkombarn kan få information, hjälp och kanske möjlighet att söka lite ekonomiska bidrag till roliga aktiviteter i vardagen.  De önskar också ett större nätverk av barn med sarkom och deras anhöriga som kan samordnas via Sarkomföreningen. De beskriver att det är oerhört värdefullt att träffa andra i samma situation, inte minst för Tindras skull. Tindra har ihop med sina föräldrar tagit fram en logga som kanske skulle kunna vara en symbol för en sådan satsning.

Linda Vilhelmsson, styrelsemedlem i Sarkomföreningen

 

”Fight like a star”, är Tindras signum.