Vad är sarkom?

Sarkom är det gemensamma namnet för cancer i kroppens stödjevävnader, det vill säga i skelett, brosk, bindväv, muskler med mera. Av de cirka 61 000 nya cancerfall som diagnostiseras i Sverige årligen är enbart cirka 400 sarkom. 

Det finns ett 50-tal olika sarkom. De delas främst in i mjukdelssarkom och skelettsarkom, båda med flera undergrupper. Till kroppens mjukdelar räknas muskler, bindväv, blod- och lymfkärl samt fettvävnad.

Liposarkom som utgår från fettvävnad och leiomyosarkom som utgår från muskulaturen är två ganska vanliga mjukdelssarkom. Rhabdomyosarkom som utgår från muskelvävnad är den vanligaste typen hos barn.

Den vanligaste typen av skelettsarkom är osteosarkom. Den utgår från skelettceller liksom den ovanligare typen, Ewing sarkom. Ewing kan även utvecklas i mjukdelar. Dessa tumörtyper är vanligast hos barn och unga. Kondrosarkom kallas tumörer som utgår från broskceller och uppstår framförallt hos äldre.

Även om cancern inte kan opereras bort så finns det behandlingar med goda resultat så att du kan leva ett bra liv.