Du blir medlem genom att fylla i namn och adress i betalningsuppgifterna samt att betala årsavgiften 50 kr. Endast en person kan anmälas i taget.

Om du är intresserad av att engagera dig i Sarkomföreningens arbete eller vill ha kontakt med andra i din region kan du skriva det i rutan i längst ner i vänster spalt i formuläret där du fyller i namn och adress.