Zenith och Volution 3, kan fås med olika motorvarianter. Från topp80 till Thor 250

Parajet erbjuder två modeller - Zenith och Volution - båda är tillgängliga med ett brett urval av motor alternertiv. Välj mellan direkt drift eller centerfugalkoppling. Elstart eller drag snöre, det är lätt att skräddasy det som passar dig bäst. Det är viktigt för din säkerhet och njutning att välja en motor som har rätt mängd kraft. Den primära faktorn för att bestämma ditt motor alternertiv är din vikt i flygning, men det finns andra överväganden, tex, höjden på din startplats och dina fysiska förmågor. Om din motor har otillräcklig kraft, kommer din startsträcka att vara längre och du behöver en större startplats. Om du är luftburen kanske du inte har tillräcklig stig för att undvika hinder på ett säkert sätt. Även om mer dragkraft kan göra starten lättare, kan kraftfulla motorer vara tyngre, vilket gör hanteringen på marken mer utmanande. Mindre motorer kan vara mindre effektiva och kommer att kräva mer bränsle som påverkar vikt, flygtid och intervall. Motortillverkare förbättrar sina designs kontinuerligt med betydande förbättringar i vikt och prestanda. Det är dock värt att notera att hästkraftscitationerna från tillverkarna inte alltid är korrekta.