Gjert Rognli Foto til utstillingen "Dan maid luondu diehtá - What nature knows"

Samisk Hus våren/ høst 2021

Samisk hus har vært driftet primært digitalt siden januar-21.

6  februar ble markert digitalt på Samisk hus og i samarbeid med våre partnere i Oslo.

8 mars ble markert med digital konsert av EMINOL

9 april Koftedag digitalt

Åpning av huset i mai /juni;

Åpning av Gjert Rognli utstilling 5 juni kl. 12

Utstilling, foredrag, happening, filmvisning  5 og 19 juni kl 12. ( forhåndsregistrering )

5 juni- 29 juni

Det er  mulig å se utstillingen på tirsdager og onsdager ;

Den 9, 16, 22, 23, 29 juni, fra kl. 12-16:00.

Den 8 juni vil huset være åpent fra kl. 15 til 18:00 

15 juni vil det være åpent fra kl. 16.30 til 19:00.

Den 15 juni kan utstillingen sees fra 16.30-19:00.

Samisk Hus, Dronningensgate 8b, Oslo,

 Valgkamp;

28 august  Valgdebatt; SSF, SaB og NSR

4 september Valgdebatt  SSF, SaB, NSR og alle lister inviteres

August  25 kl 17:30 Utviklingsfondet  kampanje  og  18:30 Bokpresentasjon

17 september Oslo kulturnatt  Konsert og utstilling Jean-Pierre Liégeois  

Oktober;
25-31 oktober Språkuke

Oktober / November;

28.10- 23. 11. Laksefestival

OSS Julemarked

Samiske institusjoner i Sápmi;

Museum Sørsamisk museum og kultursenter/ Saemien Sijte Snåsa i Trøndelag/ Trøøndelaagen (sørsamisk) Nasjonalt museum for sørsamisk historie.

RiddoDuottarMuseat En konsolidert enhet som består av De Samiske Samlinger/Sámiid Vuorká-Dávvirat, Kautokeino bygdetun/Guovdageai dnu gilišillju, Porsanger museum og Kokelv sjøsamiske museum.

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og varanger Museumssiida – Hovedkontor i Varangerbotn, Nesseby kommune

En konsolidert enhet som består av tre kulturhistoriske museer og et kunstmuseum beliggende øst i Finnmark.

NRK Sápmi

ISFI har en utvidet rolle i forhold til de regionale film- sentrene

Riddu Riddu Festivála Samisk kultur- og musikkfestival

Visuell kunst;

Samisk senter for samtidskunst/ Sámi Dáidda Guovddáš

SDG støtter og formidler samisk billedkunst, kunsthåndverk og dáiddaduodji

De Samiske Samlinger/Sámiid Vuorká-Dávvirat

Museet er del av den konsoliderte enheten RidduDuottarMuseat, og står også oppført i kolonnen for Museum

Samisk kunstnerråd/Sámi Dáiddárráddi

 

Ungdom; 

https://samiskeveivisere.no/om-veiviserordningen/

Samisk nasjonaldag 6 februar

Markeringen av den samiske nasjonaldag 6. februar 2021.

Gratulerer med den samiske nasjonaldagen!

Lihkku sámi álbmotbeivviin!

Lahkoe saemiej åålmegebiejjine!

Vuorbbe sámij álmmukbiejvijn!

https://no.wikipedia.org/wiki/Samenes_nasjonaldag

Samisk nasjonaldag

https://sametinget.no/om-sametinget/nasjonaldag-og-nasjonale-symboler/

Samiske kortfilmer

https://www.sapmifilm.com/

Nasjonalretten Biđđos
https://www.matoppskrift.no/oppskrift/bidos-fra-karasjok 

Barnefilm

https://www.youtube.com/watch?v=PHqEtwNlpHI#action=share

Nasjonalsangen

https://www.youtube.com/watch?v=b3J4k7aSWSU

Samisk Påske  NRK arkiv

https://tv.nrk.no/program/FTRO00001182?fbclid=IwAR0EJXH_jnS01wS82_QLJLoTYItnzRVJ-ff2EpdzMxgMgsObCCZu5lEU3Cw

Samisk Hus holder stengt inntil videre. Samisk Hus holder stengt inntil videre. Samisk Hus holder stengt inntil videre. Samisk Hus holder stengt inntil videre. Samisk Hus holder stengt inntil videre. Samisk Hus holder stengt inntil videre. Info om 6.2.21 fest-arrangement kommer første del av Januar 2021. Ta godt vare på hverandre.

INFO

Høsten 2020

11 september, Samisk Kulturnatt kl. 17-21:00

17, 24 september, kl. 12-17:00


17-23. oktober, Samisk Språkuken


31. oktober, Barneteater

Alle arrangement er avlyst fram til Januar 2021.


                             

HVA SKJER I HØST;


29.8 -
24.9

Vandreutstillingen Ellisif Wessel- liv og virke i grenseland


10 september 17-21:00

11 september kl. 17-21:00
17, 24 september kl. 12-17:00

10 september

 Gápptebiejvve

KOFTEDAGEN

Samisk Kulturnatt 11 september

Åpnet hus fra kl 17 til 19.

Oslo Sámiid Duodji inviterer til duodjiverksted


Fotoutstilling

"Ellisif Wessels liv og virke i bilder og tekst."

Filmvisning og samtale med regissør Egil Pedersen.

  kl 19-21.00

17-23 oktober

SAMISK SPRÅKUKE


Språkkurs

Sosiale media linker;

Instagram

 https://www.instagram.com/samiskhus_oslo/

Facebook

https://www.facebook.com/SamiskHusOslo/ 

Twitter

 https://twitter.com/samiskhus

Samiske linker til institusjoner, media og  6 februar

Sametinget

https://sametinget.no

Samisk Høyskole

https://samas.no/en

Samerådet

https://www.saamicouncil.net/en/the-saami-council

RiddoDuottarMuseat

https://rdm.no/norsk/

Samisk Filminstitutt

https://www.sapmifilm.com/?fbclid=IwAR0AXCAcNygoWb9eUJZF0sxk0fMlqosY71DjmxUeGRxT2tbb4A_2qO0abTI

Samisk nasjonaldag

https://sametinget.no/om-sametinget/nasjonaldag-og-nasjonale-symboler/

Barnefilm

https://www.youtube.com/watch?v=PHqEtwNlpHI#action=share

Nasjonalsangen

https://www.youtube.com/watch?v=b3J4k7aSWSU

Ordbøker; http://dicts.uit.no/

 • Ved dronningens bord, 2019 foto Sunniva Bornøy, Sagat
 • Dronningen med Samisk Hus styreleder rådhuset 2019, foto Sunniva Bornøy, Sagat
 • Lawre søstrene 6.2.2019. Foto Halvari
 • Æresgjester og representanter ved markeringen på Rådhuset 6.2.2020
 • Kulturminster Abid Raja og Mari Boine som æresgjester ved markeringen på Rådhuset 6.2.2020
 • Samarbeidspartnere og Samisk hus representanter ved markeringen på Rådhuset 6.2.2020
 • Ann Finnbog med gjester 2020
 • ordfører Marianne Borgen med koordinator Maria 2020 etter tredje vel gjennomførte 6.2
 • Samisk nasjonaldagsfeiring på rådhuset i Oslo
 • Audun Lona med datter i Oslo rådhus 6.2.18
 • Regjeringen på Samisk hus 2019
 • Oslo Sámiid Searvi 70 år
 • Bokpresentasjon
 • Barneteater besøk fra Sapmi 2018
 • Unni Schøn Fokstad med Magne Ove Varsi, bokpresentasjon 2018
 • bokpresentasjon 2018
 • Arne Ola Grimstad presenterer Min Samiske vei med Magne Ove Varsi
 • Åpning av Hans Ragnar Mathisen utstilling 2018
 • Hans Ragnar Mathisen med et av sine verker, 2018
 • Kunstutstillingsåpning av Hans Ragnar Mathisens verker 2018
 • Duodji tekstilutstilling utlånt av RiddoDuottarMuseat og Samisk Kunstmagasin.
 • Duodji tekstilutstilling utlånt av RiddoDuottarMuseat og Samisk Kunstmagasin.
 • RDM duodjiutstilling 2019
 • RDM duodji utstilling 2019