Gjert Rognli verk "What nature knows VIII"

OBS; Ny dato for Gjert Rognli utstillingsåpning på Samisk Hus

Gjert Rognli

Fotografi og flermedial prosjektutstilling "Dan maid luondu diehtá - What nature knows"

Åpning 5 juni , 2021 kl. 12:00 Åpning 5 juni , for registrert publikum

Publikum må være forhåndsregistrert hos koordinator maria.varsi@samiskhus.no

Under åpningen vil kunstneren vise sin internasjonale prisbelønte kunstfilm "Life is a two-way dream".

Med det flermediale prosjektet "Dan maid luondu diehtá - What nature knows" trekker Rognli inn referanser fra sin tilhørighet til det Arktiske Nord-Norge, til lyset, mørket og årstidene. Han forvandler alminnelige landskap til et gåtefullt sted å være og tar oss med på en visuell opplevelse i kvelden og nattens atmosfære. I fotoserien av prosjektet senker han bl.a. lysinstallasjoner ned i vann, og skaper harmoni der det er konflikt mellom elementene. Han lyssetter naturen med LED-lys, selvlysende materiale, og bruker fotografiske effekter. Utstillingen skaper et lyslandskap hvor han bruker et bredt spekter av medier, inkludert film, lyd, skulptur, fotografi og performance.

Prosjektet minner oss om vår tilknytning til naturen, og i følge Biofili -hypotesen som ble introdusert av den amerikanske biologen Edward O. Wilson, har mennesker et medfødt instinkt til å koble seg følelsesmessig med naturen og andre livsformer, inkludert naturlig lys og naturlig lysendringer.

Med i utstillingen er videoverket "Life is a two-way dream - Eallin lea guovttesuorat niehku" som har vakt stor oppsikt internasjonalt med sitt budskap, og vunnet en rekke priser.
Filmen "Eallin lea guovttesuorat niehku - Life is a two-way dream" viser vei i en verden som forandrer seg raskt, med polarisering og globalisering i mange retninger. Vi er i en epoke i historien hvor ungdomsdyrking, nåtids fiksering, ekstrem individualisme er gjeldene.
Det vi gjør i dag, vil påvirke måten menneskene lever i fremtiden.
Med visdommen fra sjamanens verdensanskuelse fra den gamle samiske religion, flettes sammen en annen tolkning og historie.

Bakgrunn - Gjert Rognli
Naturens kraft er kjernen i Gjert Rognlis prisvinnende praksis, der referanser til hverdagen og det surrealistiske møtes, han uttrykker seg gjennom film, fotografering, performance og skulptur.Rognlis urfolksbakgrunn har sterkt påvirket hans kunst og hans tolkning av virkeligheten. Rognli har mottatt en rekke internasjonale priser for sitt arbeid med fotografering og film, og hadde mange utstillinger i inn- og utland, blant annet Louvre museum i Paris. Han har jobbet på mange av Norges viktigste kulturinstitusjoner som NRK, og Nationaltheatret.
Website: https://gjertrog.wixsite.com/gjert-rognli

Praktisk info;

Dørene åpnes 5 juni kl.12.00 for registrering.

Publikum må forhåndsregistreres hos koordinator maria.varsi@samiskhus.no
Det blir adgang for  20  registrerte publikumere.

Utstillingen varer til 29  juni.

Det er åpent på tirsdager og onsdager 

Den 9, 16, 22, 23, 29 juni,  kl. 12-16:00.

Den 8 juni kl. 15 - 18:00 

15 juni  kl. 16.30 - 19:00.

 15 juni  16.30-19:00.

Buorit beassážat, Buerie påaske, God påske til dere alle!
Gjert Rognli verk "What nature knows VIII"

Gjert Rognli

Fotografi og flermedial prosjektutstilling "Dan maid luondu diehtá - What nature knows"

Åpning 8 mai, 2021 kl. 13:00

Under åpningen vil kunstneren vise sin internasjonale prisbelønte kunstfilm "Life is a two-way dream".

Med det flermediale prosjektet "Dan maid luondu diehtá - What nature knows" trekker Rognli inn referanser fra sin tilhørighet til det Arktiske Nord-Norge, til lyset, mørket og årstidene. Han forvandler alminnelige landskap til et gåtefullt sted å være og tar oss med på en visuell opplevelse i kvelden og nattens atmosfære. I fotoserien av prosjektet senker han bl.a. lysinstallasjoner ned i vann, og skaper harmoni der det er konflikt mellom elementene. Han lyssetter naturen med LED-lys, selvlysende materiale, og bruker fotografiske effekter. Utstillingen skaper et lyslandskap hvor han bruker et bredt spekter av medier, inkludert film, lyd, skulptur, fotografi og performance.

Prosjektet minner oss om vår tilknytning til naturen, og i følge Biofili -hypotesen som ble introdusert av den amerikanske biologen Edward O. Wilson, har mennesker et medfødt instinkt til å koble seg følelsesmessig med naturen og andre livsformer, inkludert naturlig lys og naturlig lysendringer.

Med i utstillingen er videoverket "Life is a two-way dream - Eallin lea guovttesuorat niehku" som har vakt stor oppsikt internasjonalt med sitt budskap, og vunnet en rekke priser.
Filmen "Eallin lea guovttesuorat niehku - Life is a two-way dream" viser vei i en verden som forandrer seg raskt, med polarisering og globalisering i mange retninger. Vi er i en epoke i historien hvor ungdomsdyrking, nåtids fiksering, ekstrem individualisme er gjeldene.
Det vi gjør i dag, vil påvirke måten menneskene lever i fremtiden.
Med visdommen fra sjamanens verdensanskuelse fra den gamle samiske religion, flettes sammen en annen tolkning og historie.

Bakgrunn - Gjert Rognli
Naturens kraft er kjernen i Gjert Rognlis prisvinnende praksis, der referanser til hverdagen og det surrealistiske møtes, han uttrykker seg gjennom film, fotografering, performance og skulptur.Rognlis urfolksbakgrunn har sterkt påvirket hans kunst og hans tolkning av virkeligheten. Rognli har mottatt en rekke internasjonale priser for sitt arbeid med fotografering og film, og hadde mange utstillinger i inn- og utland, blant annet Louvre museum i Paris. Han har jobbet på mange av Norges viktigste kulturinstitusjoner som NRK, og Nationaltheatret.


Website: https://gjertrog.wixsite.com/gjert-rognli

Praktisk info;

Dørene åpnes 8 mai kl.12.00 for registrering.

Publikum må forhåndsregistreres hos koordinator maria.varsi@samiskhus.no
Det blir adgang for  20 ( 40 ) registrerte publikumere.

Smitte vern vil bli ivaretatt

Utstillingen varer til 26 mai.

Samisk Hus, Dronningensgate 8b, Oslo,

Kampen barnehage i Oslo feirer den samiske nasjonaldagen 6.2.21.
Julie Aslaksen

Årets Aktivitetspris gis til Julie Aslaksen for hennes utrettelige jobb med å fremme samiske språkaktiviteter på huset

siden 2018 og fram til i dag, på tross av pandemien. Julie inspirere andre i arbeidet med samisk språk.

Takk for din innsats på Samisk Hus for samisk språk. Gratulerer så mye!

"Mitt navn er Iulie Aslaksen, jeg er 64 år, jeg er gift med Tom Nicolaysen, og vi bor i Oslo.

Jeg jobber i Statistisk sentralbyrå, der jeg er forsker og jobber bl.a. med nordområdesaker og samisk statistikk.

Det er viktig for meg å lære samisk, så mine samiske venner ikke skal behøve å snakke norsk når jeg er på besøk.

Min reise til det samiske språket har tatt mange år. Da jeg var ung, arbeidet min onkel, Carsten Smith, med samiske rettigheter.

Hans engasjement vekket et ønske i meg om å få arbeide med samiske saker.

Det tok mange år før jeg fikk anledning til det, med nordområderapporter for Arktisk råd og samarbeid med samiske forskere.

På denne lange veien ble jeg kjent med den samiske forfatteren og sjamanen Ailo Gaup.

Da Ailo gikk bort, ble jeg kjent med hans familie, og sammen med andre venner av Ailo, kom jeg til hans familie i Kautokeino og ble «verdde», gjestevenn.

I Ailos familie våknet mitt ønske om å lære samisk, for å få sterkere tilhørighet i fellesskapet de inviterte meg inn i.
Stor var min glede da Audun Lona i 2018 inviterte til informasjonsmøte i Samisk hus om språkkurs, og høsten 2018 begynte jeg på kurs, Davvin 1 og så SAM-1031.

Jeg minnes Audun med takknemlighet for hans store arbeid for å legge til rette for kurs.

I 2020 var det ikke kurs, men vi som hadde gått på kurs sammen, startet studiegruppe, som jeg organiserte, først lørdager på Samisk hus og så hver onsdag kveld på video hjemmefra.

Helt fra vi startet på det første kurset, har vi hatt veldig godt samhold og fellesskap, og derfor har jeg «stått på» for å organisere kurs og studiegruppe, for det er mye lettere å lære i fellesskap.

Nå har vi kurs med Risten Lango (SAM-1034), og vi fortsetter med studiegruppe ved siden av.

Det er langt igjen til jeg kan forstå og snakke samisk, men i fellesskapet på kurset lærer jeg hele tiden mer og kommer nærmere målet om å lære Váibmogiella Hjertespråket." Julie Aslaksen. 6.2.21.

Sámi álbmotbeaivveávvudeapmi Oslos, 2021

Sámi álbmotbeaivveávvudeapmi Oslos, 2021

Doalut guovvamánu 3.b. rájes gitta 27.b. rádjái 2021

Norske Grafikere guo. 3.b. dii. 18:00 

Norske Grafikere bovde digitála dáiddárságastallamii dáiddár Ragna Misvær Grønstad ja girječálli/dramatihkkár Kathrine Nedrejord gaskkas. Ságadoalli lea arkeologa, musealoga ja UiO-stipendiáhta Liisa-Rávná Finbog.

Ságastallan tihttel lea “Hvem er du/Gean don leat?”, ja gieđahallá sámi identitehta ja dáiddalaš doaimma.

Norske Grafikere čájeha čájáhusa Ragna Misvær Grønstad – Et indre Sáiva 7.1.-13.2.

 

Oslo Met – stuorragávpotuniversitehta guo. 5.b. dii. 11.30-13

 Neahttaávvudeapmi sártniiguin, sáhkavuoruiguin ja musihkain.

Fáttát: álgoálbmot ja pandemiijat, ja álgoálbmot ja minoritehtat skuvllain ja oahpuin Curt Rice, rektor OsloMet:as, Inger Marit Eira-Åhrén, Sámedikki direktevra, ja Erle Bårdsdatter Sæhter, Saemien Studeenth Oslovisnie jođiheaddji

Minikonsearta Arvvas joavkkuin, Steinar Raknes ja Sara Marielle Gaup Beaska

 

Ráđđeviessu guo. 6.b. dii. 9:00 – 9:15 

Digitála ávvudeapmi dii. 9:00 – 9:15

Dii. 9:00 Bielločuojaheapmi ja leavgageassin Sátnejođiheaddjiin Marianne Borgen, Sámi Viesu stivrajođiheaddjiin Per Olav Nymo ja sámepolitihkalaš ovddasteddjiiguin.

Sártnit Sátnejođiheaddji bokte ja Noereh jođiheaddji Elen Ravna bokte, ja filbma mánáiguin sámi mánáidgárddis geat ovdanbuktet Sámi soga lávlla. 

Sámi viessu guo. 6.b

Digitála ávvudeapmi dearvvuođaiguin ja luđiin

Riksscenen guo. 6.b. dii. 12-15 https://www.facebook.com/events/143856874219811/

Riksscenen čájeha ovddeš Sámi ávvokonsearttaid sin fb-siidduin.

 

 

 

Kunstnerforbundet guo. 6.b. dii. 20-20:30

Digitála lágideapmi: www.kunstnerforbundet.no

Musikálalaš performance Frvldz bokte sámi álbmotbeaivvi oktavuođas. Dáiddár Per Heimly lea visuála hábmema dahkan.

 

 

Sámi Viessu guo. 27.b. dii. 12-16

Gjert Rognli čájáhus 27.2-25.3

 

Govva ja máŋggamediála prošeaktačájáhus

"Dan maid luondu diehtá - What nature knows"

Ja filbmačájáhus «Life is a two-way dream.”

 

Sámi viessu loahpaha álbmotbeaivveávvudeami ja rahpá uvssaid guovvamánu 27.b. dáiddár Gjert Rognli govvačájáhusain, guhte maid čájeha su filmma “Life is a two-way dream", mainna lea vuoittán gaskariikkalaš bálkkašumiid.

 

 

Samisk nasjonaldag 6 februar

Samisk Nasjonaldagsfeiring i Oslo, 2021

Arrangementer fra 3.2 til 27.2.21 i Oslo

Rådhuset 6.2  kl 09:00-09:15  

Digitalt arrangement  med Flaggheising med Ordfører, Samisk Hus styreleder og  samiske representanter til stede, etterfulgt av klokkespill, og taler fra Ordfører Marianne Borgen og  Elen Ravna, leder for Oslove Noereh. Innslag fra den samiske barnehagen og Mari Helander med  fremføring av den Samiske nasjonalsang.


Samisk Hus 6.2


Video arrangement med hilsninger og joik;

Komunaldepartementet

Sametingspresidenten

Samisk Hus

Oslo joiken ved Ande Somby

Riksscenen 6.2  kl 12:00 

Riksscenens tidligere  Samiske Festkonserter  blir vist på Riksscenens fb side.

OsloMet  5.2. kl. 11.30-13

Nettmarkering med bla. Curt Rice, rektor ved OsloMet, Inger Marit Eira-Åhrén, direktør for Sametinget, og Erle Bårdsdatter Sæther, Samisk studentforening i Oslo/Saemien Studeenth Oslovisnie.

Minikonsert ved Arvvas, Steinar Raknes og Sara Marielle Gaup Beaska

 

Kunstnerforbundet  6.2. kl. 20-20.30
Digitalt arrangement: www.kunstnerforbundet.no
Musikalsk performance med Frvldz og  kunstneren Per Heimly

 Norske Grafikere   3.2. kl.18:00  fb live  og https://www.norske-grafikere.no/ragna-misvaer-gronstad-i-samtale-med-kathrine-nedrejord-og-liisa-ravna-finbog/

Digital kunstnersamtale mellom kunstneren Ragna Misvær Grønstad og forfatter Kathrine Nedrejord og UiO-stipendiat Liisa-Rávná Finbog.

Utstillingen Ragna Misvær Grønstad - Et indre Sáiva 7.1-13.2

Samisk Hus 27.2 kl 12:00- 16:00 

Foto og flermedialt prosjektutstilling

"Dan maid luondu diehtá - What nature knows" og filmvisning «Life is a two way dream.” med kunstneren Gjert Rognli

 

Juovladearvuodat Sámi Viesu 2020 Juovladearvuodat Sámi Viesu 2020 Juovladearvuodat Sámi Viesu 2020 Juovladearvuodat Sámi Viesu 2020 Juovladearvuodat Sámi Viesu 2020 Buorit Juovllat ja Buorre Odda Jahki 2020 Lahkoe Jåvle jih Buerie Orrejaepie God Jul og Godt Nyttår Merry Christmas and a Happy New Year
Samisk Hus går digitalt Samisk Hus går digitalt Samisk Hus går digitalt Samisk Hus går digitalt Samisk Hus går digitalt Samisk Hus stopper midlertidig alle fysiske aktivteter og utsetter arrangementer til etter 7.1.21. som en del av smitteverntiltakene i Oslo. Vi arbeider heldigitalt i denne perioden. Ta godt vare på hverandre.

Tips om våre og andre samiske linker som dere kan følge for mer info om  vår status rundt Covid19 og  om våre aktivitetsplaner i Oslove.

Her finner man også linker til;  Samisk Hus sine sosiale mediesider, Samiske sentrale  institusjoner og tilslutt linker til den samiske nasjonaldagen  6 februar.

Sosiale media linker;

Instagram

 https://www.instagram.com/samiskhus_oslo/

Facebook

https://www.facebook.com/SamiskHusOslo/

Twitter

 https://twitter.com/samiskhus

Andre linker

Samiske linker til institusjoner, media og  6 februar

Samiske institusjoner:

https://sametinget.no

https://samas.no/en

https://www.saamicouncil.net/en/the-saami-council

https://rdm.no/norsk/

https://www.sapmifilm.com/?fbclid=IwAR0AXCAcNygoWb9eUJZF0sxk0fMlqosY71DjmxUeGRxT2tbb4A_2qO0abTI

Samisk nasjonaldag

https://www.sametinget.no/Om-Sametinget/Bakgrunn/Nasjonaldag-og-nasjonale-symboler

Barnefilm

https://www.youtube.com/watch?v=PHqEtwNlpHI#action=share

Nasjonalsangen

https://www.youtube.com/watch?v=b3J4k7aSWSU

Samisk språkuke 2020 17- 23 oktober Samisk hus

Giellavahkku / Samisk språkuke 17-23  oktober 2020, Samisk hus i Oslo.

Program;

Lørdag 17.oktober

kl 15:00

Åpning av Giellavahkku 2020 ved Ordfører Marianne Borgen,  Sametingsrådsmedlem Mikkel Eskil og Styreleder Per Olav Nymo.

Kl.15:40

Minikonsert ved Kajsa Sogn Balto

Kl.16:30

Boklansering; “The Ládjogahpir – The Foremothers` Hat of Pride” av Eeva-Kristiina Harlin & Outi Pieski. utgitt av forlaget Davvi Girji

Digital presentasjon ved Outi Pieski og Kristoffer Dolmen, Sámi Dáiddaguovddáš

KL.17.30 -24:00

Middagsservering og bar

KL.20:00 

Konsert

Kajsa Balto – vokal
Aleksander Sjølie – gitar
Karoline Bjørhei – trommer, perkusjon

Ansvarlig arrangør; Per Olav Nymo. Forhåndspåmelding max 40 deltakere til arrangementet

Meld inn deltagelse på hele programmet eller første del; Åpningen/ siste del; Konserten.

Registrering pr mail; per.nymo@cgi.com eller telefon; 9138940 innen 16 oktober. Kl 12.

språkuken 2020 20 oktober

Tirsdag 20. oktober


 

Kl.19:00-22:00

Folkemøte med publikum, politikere

 Tema; Samisk språk i by, Forventninger til Samisk språksenter –

                                      Arrangør; OSS, SFP, SSF

Max deltakere 40, registering ved døren

Ansvarlig arrangør Per Olav Nymo

 

Kl.19:00-22.00

Bar


Samisk språkuke 2020 Onsdag 21 oktober

Onsdag 21.oktober

Kl.17:00

Duodji-kurs med innlæring av samiske duodji begrep, (i verkstedet)

Max 10 personer.

Påmelding arrangør;  Risten Lango. Mail; ristenl@yahoo.no

 

Kl.19:00

Samisk språksamling for samisk kurs deltakerne på språksenteret (i verkstedet)

Max deltakelse 10 personer.

Ansvarlig arrangør Per Olav Nymo

 

Kl.18:00

Samisk språkkafé i salen med foredrag «Gákti/Kofta som fortelling» ved Liisa-Rávná Finbog

 

Kl.20:00

Samisk filmkveld

Egil Pedersen og Mikkel Gaup snakker og viser utdrag av filmen «Koftepolitet»

Arrangør; Samefolkets parti

Max deltakere 40, registering ved døren

Ansvarlig arrangør ;Per Olav Nymo

 

Kl.19.00 -22.00

Bar

Ansvarlig arrangør ;Per Olav Nymo

Samisk Hus

Språkuken 2020 22-23.oktober

 

Torsdag 22. oktober

Kl.17:00

Duodji-kurs med innlæring av samiske duodji begrep (i verkstedet)

Max deltakelse 10 personer.

Påmelding til arrangør; Språksenteret ved Risten Lango. Mail; ristenl@yahoo.no

 

Kl.19:00

Panelsamtale om samisk språkarena for ungdom

med Elen Krogh Ravna, Oslove Noereh, Erle Bårdsdatter Sæther, Saemien Studeenth Oslove.

Arrangører; Samisk Sosialdemokratisk Forening (SSF)

i samarbeid med Oslove Noereh, Saemien Studeenth Oslove

Max deltakere 40, registering ved døren ved ansvarlig arrangør Per Olav Nymo

 

Fredag 23. oktober

Kl.18:00 -22.00

Bar og lett servering

Ansvarlig arrangør; Per Olav Nymo

 

Kl.18:00

Sáhkku Cup

Foredrag om sáhkku som spill av Mikkel Berg-Nordlie.

Max 16 spillere i cupen. En vinner kåres i finalen.

Arrangør; Oslo Sámiid Searvi (OSS)

Max deltakere 40 på arrangementet
Påmelding deltakere til cupen; Mikkel Berg-Nordlie:Mail; misha.berg@gmail.com  Tlf: 48114648
Påmelding til arrangør: Tor Gunnar Nystad Mail; post@samer.no Tel; 91751470

Endre teksten ved å klikke på Rediger i tekstens ramme

Egil Pedersen Egil Pedersen Egil Pedersen Egil Pedersen Egil Pedersen Foto; Lukasz Zamaro

Samisk Kulturnatt 11 september


Åpent hus 17:00-19:00


Oslo Sámiid Duodji duodjiverksted


Fotoutstillingen

"Ellisif Wessels liv og virke i bilder og tekst."

 

Filmvisning og samtale med Egil Pedersen

kl 19-21:00

Nieiddaš ja guollečikŋa (Jenta med fiskesmykket) (2017) 13 min

En ung jente forguder sin avdøde far.  Et tilfeldig møte utløser tvil i hennes kjærlighet til sin far.

 

Portretter fra Varangerfjorden (2013) 13 min

Portretter fra Varangerfjorden skildrer sjøsamisk kultur, liv og sjel gjennom fargerike portretter av ulike personligheter som bor i Nesseby ved Varangerfjorden.

 

Outcast in the mirror (2011) 5 min

Fem mennesker er født med asymmetriske ansikter og har store avvik fra det som anses å være normalt og vakkert.

Den samiske regissøren Egil Pedersen kommer fra Sirma i Øst-Finnmark. Han ble utdannet regissør fra Den Norske Filmskolen i 2002.

 
Flere nyheter

Ellisif Wessels liv og virke i bilder og tekst

Utstillingen åpner 29. 8 kl 12:00


Foredrag ved Gry Andreassen kl 12:30-13:30


Samisk hus vil åpne dørene for første gang etter Covid19-utbruddet for publikum 29. august i anledning åpningen av Ellisif Wessel utstillingen.

Vi ber om at alle som vil delta på åpningen bekrefter det på eventet ved at de skal delta.
 Send mail til koordinator maria.varsi@samiskhus.no


Varanger museum er ansvarlig for Vandreutstillingen Ellisif Wessel- liv og virke i grenseland som Samisk Hus får vise.
Ellisif Wessel (1866-1949) var overklassejenta fra Gausdal som gjorde seg bemerket i Norge gjennom sitt fotografiapparat, sin litterære penn og store engasjement for arbeiderklassen og svakerestilte. Hun bodde i Kirkenes nesten hele sitt voksne liv. Wessel-samlingen er et unikt dokumentasjonsmateriale fra overgangen til det 20. århundre i grenseområdet mellom Norge, Russland og Finland. Et tilbakeblikk på forholdene den gang vil bidra med et viktig perspektiv til dagens utvikling av Norges grenseforhold til Russland.
Fotografiene etter Ellisif er en nasjonal skatt som formidler det flerkulturelle samfunnet i Norges nordøstligste hjørne.
Utlånt av Varanger museum.

Utstillingen kan sees når huset er åpent fram til 24. september på følgende dager(COVID19 begrensninger);
10 september 17-21:00 ( med forbehold)

11 september kl. 17-21:00
17, 24 september kl. 12-17:00

Oslo Rådhus 3 september 2020 Oslo Rådhus 3 september 2020 Oslo Rådhus 3 september 2020 Oslo Rådhus 3 september 2020 Oslo Rådhus 3 september 2020 Samisk hus mottok Oslo Bys kunstnerpris 2019

Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser

Mottaker av Oslo bys kulturpris 

Oslo-Filharmonien tildeles Oslo bys kulturpris for 2019.

«Oslo-Filharmonien tildeles Oslo bys kulturpris for 2019 for sin over 100-årige innsats for Oslo kulturliv gjennom utallige konserter på ulike arenaer for publikum i alle aldre, og gjennom sin omfattende turnévirksomhet sette Oslo på kartet som kulturby,» står det blant annet i begrunnelsen.  

Mottakere av Oslo bys kunstnerpriser 

Samisk Hus, konsertforestillingen «Blokk til blokk», Inger Sannes, Østensjø barne- og ungdomsteater og Frank Znort Quartet mottar Oslo bys kunstnerpriser for 2019.

 • Samisk Hus: 
  Samisk Hus Oslo tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2019 for sin innsats for sin rolle i videreføringen av samisk språk, kultur og samfunnsliv i Oslo.
   
 • SPKRBOX ved Cici Henriksen og Jonathan Orellana Castro, Martin Raknerud (Don Martin), Felipe Orellana Castro og Hedda Sandvig for konsertforestillingen «Blokk til blokk»:
  Konsertforestillingen «Blokk til blokk» tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2019 for å ha brakt en sentral del av Oslos nyere historie til teaterscenen, med en konsertforestilling som kombinerer høy kunstnerisk kvalitet og bred appell.
   
 • Inger Sannes:
  Inger Sannes tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2019 for sitt omfattende virke som skulptør.
   
 • Østensjø barne- og ungdomsteater:
  Østensjø barne- og ungdomsteater tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2019 for sin rolle som kulturarena og lokal møteplass, hvor barn og unge i bydelen har fått utfolde seg kunstnerisk på tvers av alder og skoletilhørighet gjennom over 25 år.
   
 • Frank Znort Quartet:
  Frank Znort Quartet tildeles Oslo bys kunstnerpris for 2019 for sitt langvarige og konstante bidrag til Oslos konsertscene, med sitt eget unike univers av spilleglede og humor.

Les hele begrunnelsen for Oslo bys kulturpris og kunstnerpriser for 2019 (PDF)

Utdeling av prisene 

Prisene for 2019 ble delt ut under en lunsj for spesielt inviterte i Oslo rådhus torsdag 3. september 2020 av ordfører Marianne Borgen og Eivor Evenrud, leder for kultur- og utdanningsutvalget.

Prisutdelingen ble strømmet på Oslo kommunes Facebook-side. 

Om prisene

Oslo bys kulturpris tildeles en person, gruppe eller kulturvirksomhet som gjennom lengre tid har gjort en særlig fremragende innsats innen kunst, vitenskap eller annet kulturarbeid i byens eller landets kulturliv.

Oslo bys kunstnerpriser tildeles personer, grupper eller kulturvirksomheter som i det siste eller de seneste år har gjort en fremragende innsats innen Oslos kunstliv.

Det kan deles ut én kulturpris på 100 000 kroner og fem kunstnerpriser på 50 000 kroner.

Kulturprisen og kunstnerprisene tildeles av forretningsutvalget etter innstilling fra kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre.

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/utmerkelser-og-priser/kultur-og-kunstnerprisene/

Arrangementer som kommer / tidl arrangementer

Samisk Hus i Oslo

x

Gápptebiejvve 2020 Gápptebiejvve 2020 Gápptebiejvve 2020 Gápptebiejvve 2020 Gápptebiejvve 2020 Gápptebiejvve / Koftedagen 2020

Gápptebiejvve / Koftedagen 2020

10 september vil ungdomsorganisasjonen Noereh organisere koftedag på Samisk Hus.

Grunnet covid-19 er det påmelding til arrangementet.
Send mail til oslove@biegga.com
Medlemmer av Noereh vil bli prioritert.
#oslovenoereh #Noereh

 

Audun Lona ledet samisk språksenter på Samisk Hus Audun Lona ledet samisk språksenter på Samisk Hus siden høsten 2017. Det er med dyp sorg at vi har mottatt budskapet om at vår kollega Audun Lona gikk bort tirsdag 14 juli 2020, etter lengre tids sykdom.
Dronningensgate 8 b Samisk Hus i Oslo, Dronningensgate 8 b