Sponsorer dressurcupene

Ymber YMBER-dressurcup sponses av Ymber
ACCOUNTOR-dressurcup sponses av Accountor

YMBER-dressurcup

ACCOUNTOR-dressurcup

Statutter YMBER-dressurcup 2018

1. Generelt

YMBER-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser på LC- og LB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR, og utvalgte klubber i Troms og Finnmark vil bli invitert til å delta i UK-klassene, D-stevneklassene er åpne for alle.

 

2. Gjennomføring

a) Cupen arrangeres over 3 avdelinger og en finale. Ekvipasjen må starte finalen for å være tellende i cupen.

b) Det skal gis tilbud om cupklasser fra LC-nivå t.o.m LB-nivå.

c) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d) Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e) Cupen arrangeres som utvidet klubbstevne med fem inviterte klubber i tillegg til arrangørklubben i LC-klassene. LB-klassene går som D-stevne.

f) Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, begge klassenivåer er tellende (både LC og LB). Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

g) Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

h) Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle 3 avdelingene og i finalen, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. For de ekvipasjene som har deltatt i mer enn fire cupklasser, strykes de laveste prosentresultatene. Har ekvipasjen bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. Minimum én av de tellende klassene må rides under finalen.

i) Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser inkludert resultatet fra finalen, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 125 kroner pr. klasse.

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA eller på høyere nivå de siste to kalenderår, kan ikke starte LC-klassene.

b) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Ymber.

b) Kåring av vinneren skjer i finalen i august.

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

YMBER-dressurcup er sponset av Ymber.

______________________________________________________________________

Statutter ACCOUNTOR-dressurcup 2018

1. Generelt

ACCOUNTOR-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser på LA til MB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR, og utvalgte klubber i Troms og Finnmark vil bli invitert til å delta i UK-klassene, D-stevneklassene er åpne for alle.

 

2. Gjennomføring

a)   Cupen arrangeres over 3 avdelinger og en finale. Ekvipasjen må starte finalen for å være tellende i cupen.

b)   Det skal gis tilbud om cupklasser fra LA- til MB-nivå.

c)   Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d)   Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e)   Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, alle klassenivåer fra LA til MB er tellende. MC er også med i cupen. Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

f)    Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

g)   Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle 3 avdelingene og i finalen, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. For de ekvipasjene som har deltatt i mer enn fire cupklasser, strykes de laveste prosentresultatene. Har ekvipasjen bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. Minimum én av de tellende klassene må rides under finalen.

h)   Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser inkludert resultatet fra finalen, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 125/150 kroner pr. klasse.

 

4. Startbegrensning

a) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Accountor, Reisa regnskap.

b) Kåring av vinneren skjer i finalen i august.

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

ACCOUNTOR-dressurcup er sponset av Accountor, Reisa regnskap.

T.h. Vinner av Accountor-dressurcup 2016 Thea Beate Pedersen/Willows Dior og vinner av Ymber-dressurcup 2016 Sofie Dyrnes Vangen/Le Peti´Couture