Sponsorer dressurcupene

POLARIS-rekruttcup sponses av Motorsenteret AS. Trykk på linken for å se deres hjemmeside. 

Ymber YMBER-dressurcup sponses av Ymber
ACCOUNTOR-dressurcup sponses av Accountor

POLARIS-rekruttcup 2018

1. Generelt

POLARIS-rekruttcup er en rekrutteringscup for ekvipasjer på LC- og LB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR.

 

2. Gjennomføring
a)   Cupen arrangeres over to avdelinger, én i LC og én i LB.
b)   Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.
c)   Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen.
d)   Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i begge avdelingene er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere
a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.
b) For å delta i cupen, betales klasseavgiften pålydende 150 kroner pr. klasse (+ NRYF-avgiften).

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA de to siste kalenderår kan ikke starte LC som tellende i cupen.

5. Premiering
a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Motorsenteret AS.
b) Kåring av vinneren skjer etter resultatet i LB-klassen er offentliggjort.
c) Cupklassene premieres jamfør KR.

 

POLARIS-dressurcup er sponset av Motorsenteret AS.

 

 

Statutter YMBER-dressurcup 2018

1. Generelt

YMBER-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser på LC- og LB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR.

 

2. Gjennomføring

a) Cupen arrangeres over 3 avdelinger og en finale. Ekvipasjen må starte finalen for å være tellende i cupen.

b) Det skal gis tilbud om cupklasser fra LC-nivå t.o.m LB-nivå.

c) Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d) Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e) Cupen arrangeres som utvidet klubbstevne med fem inviterte klubber i tillegg til arrangørklubben i LC-klassene. LB-klassene går som D-stevne.

f) Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, begge klassenivåer er tellende (både LC og LB). Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

g) Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

h) Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle 3 avdelingene og i finalen, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. For de ekvipasjene som har deltatt i mer enn fire cupklasser, strykes de laveste prosentresultatene. Har ekvipasjen bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. Minimum én av de tellende klassene må rides under finalen.

i) Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser inkludert resultatet fra finalen, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 150 kroner pr. klasse (+ NRYF-avgiften).

 

4. Startbegrensning

a) Ekvipasjer som har oppnådd mer enn 58 % i LA eller på høyere nivå de siste to kalenderår, kan ikke starte LC-klassene.

b) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Ymber.

b) Kåring av vinneren skjer i finalen i august.

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

YMBER-dressurcup er sponset av Ymber.

______________________________________________________________________

Statutter ACCOUNTOR-dressurcup 2018

1. Generelt

ACCOUNTOR-dressurcup har som målsetting å gi rytterne et tilbud innenfor klasser på LA til MB-nivå. Cupen skal være et tilbud som er lagt til rette for at alle skal kunne delta og som skal gi rytterne stevneerfaring og inspirere rytterne til å starte på flere stevner. Cupstevnene arrangeres av Ryttersportsklubben NOR.

 

2. Gjennomføring

a)   Cupen arrangeres over 3 avdelinger og en finale. Ekvipasjen må starte finalen for å være tellende i cupen.

b)   Det skal gis tilbud om cupklasser fra LA- til MB-nivå.

c)   Det må fremgå klart i stevneinvitasjonen hvilke klasser som er cupklasser.

d)   Cupklassene kan være åpne for ekvipasjer som ikke starter i cupen, dersom arrangøren ønsker det.

e)   Cupklassene er ikke inndelt etter nivå, alle klassenivåer fra LA til MB er tellende. MC er også med i cupen. Klasser med færre enn tre startende er også tellende da det er prosenten i programmet som er tellende i cupen.

f)    Kun godkjente programmer til minimum 50 % er tellende i cupen.

g)   Ekvipasjen kan delta i inntil to klasser i alle 3 avdelingene og i finalen, totalt åtte klasser, men det er prosentresultatene fra fire cupklasser som er tellende i cupen sammenlagt. For de ekvipasjene som har deltatt i mer enn fire cupklasser, strykes de laveste prosentresultatene. Har ekvipasjen bare deltatt i fire cupklasser, blir prosentresultatet fra disse fire tellende. Minimum én av de tellende klassene må rides under finalen.

h)   Ekvipasjen med høyest prosent sammenlagt i fire tellende klasser inkludert resultatet fra finalen, er vinneren av cupen.

 

3. Deltakere

a) Deltakere fra arrangørklubben og inviterte klubber er tellende i cupen.

b) For å delta i cupen, betales avgiften pålydende 150 kroner pr. klasse (+NRYF-avgiften).

 

4. Startbegrensning

a) Hver ekvipasje kan starte inntil to klasser pr. avdeling.

 

5. Premiering

a) Vinneren premieres med vinnerdekken og pokal sponset av Accountor, Reisa regnskap.

b) Kåring av vinneren skjer i finalen i august.

c) Foreløpige plasseringer i cupen offentliggjøres på www.ryttersportsklubben.no.

d) Cupklassene premieres jamfør KR. Cupklasser med to deltakere premieres med sløyfe til vinneren.

 

ACCOUNTOR-dressurcup er sponset av Accountor, Reisa regnskap.

T.h. Vinner av Accountor-dressurcup 2016 Thea Beate Pedersen/Willows Dior og vinner av Ymber-dressurcup 2016 Sofie Dyrnes Vangen/Le Peti´Couture