Om maskar, bakterier och svampar

Det finns saker som är så små att de knappt syns. Mikrolivet i jorden hör dit. Ändå är vi helt beroende av dem; maskarna, bakterierna och svamparna.

Innan jag började odla så visste jag väldigt lite om på vilket sätt vi människor är beroende av jordens mikroliv och hur bekämpningsmedel, konstgödning och plöjning påverkar det på ett negativt sätt. Jag ville undvika kemikalier i min odling för att slippa rester av dem i maten men jag anade inte vilka konsekvenser dessa kemikalier har på livet i jorden. Men nu är ”mikrolivets hälsa och en frisk jord” mitt största argument för att avstå från kemikalier och jordbearbetning med traktorer. Det blir mer arbete förstås men resultatet med bekämpningsmedel, konstgödsel och traktor skulle bli så mycket sämre.

I den här texten försöker jag mycket kort att förklara hur dagens industriella jordbruk påverkar våra jordar och de som lever i den. Kanske vet du redan allt, kanske lär du dig något nytt. På slutet tipsar jag om en dokumentär för den som vill veta mer. Se den! Jag vågar nästan lova att du kommer att lära dig något du inte visste förut.


I en frisk jord myllrar det av liv; maskar och bakterier bryter ner organiska material så att näringen blir tillgänglig i jorden. Växterna samarbetar också med svampar i marken för att säkra upptaget av viktiga mineraler och näringsämnen. Naturen har utvecklat ett system där växter och mikroliv samarbetar.

Men vår livsmedelsproduktion är idag hårt industriell. När tunga jordbruksmaskiner plöjer jorden förstör vi den porösa jordstruktur som mikroorganismerna skapat. Marken blir lättare hårt packad, vilket försvårar för vattnet att tränga ner till grundvattnet och ökar risken för översvämningar. I ett jordbruk, där ett fåtal grödor odlas år efter år på stora arealer, minskar den biologiska mångfalden av insekter och därmed också skadedjurens naturliga fiender. För att motverka skadedjur används bekämpningsmedel. Men bekämpningsmedlen rubbar förutsättningarna för mikroorganismerna i jorden och stör växternas samspel med mikrolivet. Det svampdödande medel som används i jordbruket dödar även de svampar i marken som förser växterna med näring.

När växterna får svårare att tillgodogöra sig näringen som finns i jorden blir lösningen konstgödsel. Men det är en kortsiktig lösning. Fosfor, som är en av de viktiga näringsämnena i konstgödsel, är en ändlig resurs som utvinns på ett begränsat antal platser i världen och kommer att ta slut. Dessutom svälter maskarna när det inte tillförs naturlig gödsel eller annat organiskt material. Mullhalten försämras och likaså jordens förmåga att lagra kol, vilket är en förutsättning för mikrolivet i jorden.

Försvinner mikrolivet så dör jordarna. Dagens industriella jordbruk har blivit beroende av ständig konstgödsling som utarmar våra jordar. Naturligtvis påverkar det även maten vi äter, eftersom en gröda aldrig kan innehålla mer näring än vad jorden innehåller. Trots att vi nu äter dubbelt så mycket frukt och grönsaker som på 70-talet, så får vi i oss mindre mineraler och viktiga spårämnen.

På SVT play finns en dokumentär som heter ”Sista skörden” (varifrån jag hämtat den fakta texten bygger på). Den förklarar mikrolivets betydelse och problemen med dagens industriella jordbruk på ett sätt som jag tror att många av oss inte tidigare förstått. Den dokumentären rekommenderar jag varmt. Den stärker mig i min vision att odla utan gifter, konstgödsel och traktorer. Se den gärna!

/Elin Hjalmarsson

Intresserad av att bli andelsägare?

Jag kommer att börja med ett mindre antal andelar under år 2020 för att sedan öka till fler under de kommande åren. Maila mig gärna om du är intresserad av att bli andelsägare (ingen bindande anmälan givetvis). Jag skickar i så fall mer information (med priser, leveranser m.m.) när planeringen inför säsongen 2020 är klar. 

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.