Om andelsjordbruk

Som andelsägare i ett andelsjordbruk får man köpa närproducerade och nyskördade grönsaker i säsong direkt från odlaren. Andelsägarna skriver på ett avtal om att köpa grönsaker hela säsongen, vilket ger odlaren både trygghet och förutsättningar för en god planering.


I avtalet ingår också att odlare och andelsägare delar på både risker och belöningar beroende på vad som går bra eller dåligt i odlingen. Går något dåligt blir det mindre av den grödan men mer av något annat.

Om Russnäs andelsjordbruk

Jag som driver Russnäs andelsjordbruk heter Elin Hjalmarsson och bor i byn Russnäs utanför Eksjö. Jag odlar ett 40-tal grönsaker på friland och i växthus, i en intensiv grönsaksodling på knappt 1000 m2.  Jag odlar utan gifter och gödslar endast med naturligt gödsel, nässel- och hönsgödselvatten samt täcker odlingarna med organiskt material och fyller på med kompost för att tillgodose grödornas näringsbehov. För att gynna mikrolivet i jorden odlar jag i fasta bäddar som aldrig plöjs eller trampas till.

Metoden med fasta bäddar möjliggör också att grödorna kan sättas mycket tätare och jag får därmed ut stor skörd på liten yta. Eftersom jag förkultiverar det mesta så kan nya plantor sättas ut direkt efter skörd. En bädd ge därför ge skörd upp till 4 ggr/säsong beroende på gröda. 

   Arbetet i odlingen görs utan fossila drivmedel. Istället använder jag effektiva handredskap för sådd, ogräsrensning och skörd. Jag säljer mina grönsaker i andelskassar och via REKO-ring. Jag skördar grönsakerna på leveransdagen eller dagen före leverans.