Vad är en friskvårdskonsulent för hund?

"UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling.

Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna. Vi är noga att med att betona vikten av att alltid söka läkar/veterinärvård i första hand för utredning och därefter vid behov följa upp med terapeutisk behandling.

Våra utbildningar och vårt material arbetas fram tillsammans med sakkunniga såsom veterinärer, fysioterapeuter och sjukgymnaster m fl. Våra elever är medlemmar i SFKM. "

(hämtat från UPH's hemsida)

Utbildningen innefattar:

-Anatomi o fysiologi

-Akutvård

-Etiologi

-Etnologi

-Foder och foderlära

-Grundläggande atomi o fysiologi

-Ingående osteologi och myologi

-Journalanvändning

-Kroppsmedvetande träning

-Massage

-Målinriktad träning

-Neurologi

-Palpation

-Patologi

-Problem hund – djurägarproblem

-Raskunskap

-Rehab och behandlingsmetoder

-Stress och stresshantering

-Stretching

-Tandvård

-Träningsfysiologi

-Vad säger lagen

-Veterinärkontakt