Elektroterapi

Elektroterapi är en terapeutisk behandlingsform som man länge användit sig av inom fysioterapin. Elektroterapin är ett samlingsnamn för olika behandlingsformer där ström används för att påverka kroppens olika vävnader.

 

Elektroterapin har en smärtlindrande effekt och genom att öka genomblödningen lokalt i vävnaden som man ska behandla så får man en avslappning i spänd och hård muskulatur. Elektroterapi har en effektivare, djupare mer långvarig effekt på djupliggande muskulatur än exempelvis TENS(transkutan elektrisk nervstimulering), ultraljud, intraljud och massage. Med hjälp av jonisering kan man påskynda bortforslingen av svullnader och ödem tex lårkakor. Vid en kraftig sårskada kan man behöva ökad blodcirkulation för at påskynda läkningen vilket man kan använda elektroterapin till.

 

Behandling med elektroterapin är i regel helt smärtfri vilket gör att hunden inte ska känna något obehag överhuvudtaget.

 

Elektroterapi är ett högteknologisk instrument med låg och mellan frekvent elström där strömmarna vandrar mellan plus och minuspol, via plattor som man placerar över eller på det område som man ska behandla. De olika strömmarna påverkar muskel och nervvävnad på olika sätt. Galvanström samt diadynamiska strömmar är de vanligaste av strömmarna som jag använder mig av vilket inte ska förväxlas med TENS.

 

Behandlingssituationen med elektroterapi ska vara kontrollerad och lugn samt ska alltid utföras utav utbildad personal!