Vad är en Canineopat?

"UPH står för kvalitetssäkrande av terapeuter inom hästutbildning, hundutbildning samt humanutbildning. Vårt mål är att fackkunnigt folk med förtroende ska kunna vända sig till av UPH utbildade elever och få adekvat behandling.

Våra utbildningar är under statlig tillsyn, sk KU-Utbildningar; Canineopat, Equiopat samt Friskvårdskonsulentutbildningarna.
Vi är noga att med att betona vikten av att alltid söka läkar/veterinärvård i första hand för utredning och därefter vid behov följa upp med terapeutisk behandling.


Våra utbildningar och vårt material arbetas fram tillsammans med sakkunniga såsom veterinärer, fysioterapeuter och sjukgymnaster m fl. Våra elever är medlemmar i SFKM. "

(hämtat från UPH's hemsida)

 

Utbildningen innehåller:


- Anatomi och fysiologi basutbildning.
Som lär dig hundens byggnad och funktion. Inre kroppsfunktioner och processer. Skelettets byggnad och funktion samt muskulatur, leder och mjukdelar, i detalj. Mycket omfattande.

- Biomekanik.
Omfattande genomgång av hundens rörelseschema och rehabilitering.

- Patologi.
Hundens vanliga sjukdomar samt symtom på sjukdom.

- Genuin Svensk Hundmassage.
En djup och mycket verksam massageform. Här ingår även stretching, palperingsteknik samt akupressur.

- Orsaksdiagnostik.
Ställ en adekvat diagnos (alltid tillsammans med veterinär) som innebär att man ser den verkliga, bakomliggande orsaken till aktionsproblem mm. Även prognos på verksam behandling. Denna del av utbildningen är ämnat att lära dig se grundproblemen istället för att symtombehandla.

- Elektroterapi, Stötvågsterapi, Biolight och Laser behandling.
Du lär dig arbeta med de senaste och absolut mest effektiva komplementära behandlingsformerna.

- Kunskaper i att utläsa veterinärdiagnoser.
Du ska kunna läsa, förstå och förklara veterinärutlåtanden och liknande.

- Kunskaper i att utveckla hundens fysiska kapacitet
Du lär dig förbättra hundens fysik samt att utvärdera effekten av din behandling.

- Rehabilitering och träningslära.
Att kunna ge adekvat konvalescens och rehabilitering.

- Foderlära.
Vad hundens kropp behöver, kan tillgodogöra sig, mm.