Vägen vidare - verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa

Verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa

  • Artnr: 0007

Beskrivning av artikel

Återhämtning från allvarliga psykiska problem är möjlig och inte ovanlig. I boken Vägen vidare - verktyg för återhämtning vid psykisk ohälsa presenteras olika verktyg som kan bidra till återhämtningsprocessen. Verktygen är evidensbaserade i människors praktik. Vi hoppas boken kan vara en inspirationskälla till brukare, personal och anhörig.

Författare: Alain Topor, Kjell Broström och Rosita Strömwall