Revansch nummer 1 2018

Revansch nr 1/2018

  • Artnr: Revansch nummer 1 2018

Beskrivning av artikel

Revansch är RSMH:s förbundstidning om psykisk och social hälsa och ohälsa. I den kan du läsa livsberättelser från både kända och okända personer med psykisk ohälsa, om aktuella samhällsfrågor och om ny forskning kring terapier, läkemedel och psykosociala insatser.