Handbok för brukarstyrd brukarrevision

Nyhet: Handbok för brukarstyrd brukarrevision

  • Artnr: 0001

Beskrivning av artikel

Den här handboken är en introduktion till hur en brukarstyrd brukarrevision går till. Boken riktar sig till brukarorganisationer, och till enheter inom psykiatrin och socialpsykiatrin, som vill erbjuda och genomföra brukarstyrd brukarrevision. Den kan också användas som underlag för en studiecirkel. 

I boken hörs röster från dem som på olika sätt medverkat i RSMH:s brukarrevisionsprojekt.