BRUKARREVISION AV VÅRD OCH STÖD

BRUKARREVISION AV VÅRD OCH STÖD

  • Artnr: 0002

Beskrivning av artikel

BRUKARREVISION AV VÅRD OCH STÖD - En guide i konsten att komma igång Guiden bygger främst på intervjuer med brukare och anhöriga som varit med och genomfört brukarrevisioner. Den bygger också på diskussioner från ett par seminarier med brukare, närstående, myndighetspersoner och forskare inom ramen för projektet. Vardagsmakt som RSMH drev mellan 2001 och 2004.

Författare: David Ershammar och Anne Denhov

Tillagd i varukorgen