Bemötande vid psykisk ohälsa

Bra och mindre bra bemötande vid psykisk ohälsa

  • Artnr: 0009

Beskrivning av artikel

Dåligt bemötande av människor med svåra psykiska besvär kan förvärra deras tillstånd liksom ett bra bemötande kan vara helt avgörande för återhämtningen. Men vad är då ett bra bemötande? Skillnaden mellan att bemöta dem som har psykisk ohälsa och de som inte har det är just att de förra inte blir bemötta som de senare. Författare: Tommy Engman