Kommunedelplan

Kommunedelplanen for Rovdefjordbrua er lagt ut på 2. gongs høyring. Meir informasjon på kommunane sine nettsider.

20.03.2015 21.15