Historikk

Tanken om bru over Rovdefjorden vart lansert fleire tiår attende i tid. Første seriøse forsøk på å få dette nærare utgreidd fann stad då Jon Sætrenes tok opp tanken kring 1980.

Prosjektet består av 2 hovuddeler; fjordkryssinga samt innkorting av Fv 61. Primært ser ein prosjektet realisert som eitt anlegg, men inndeling i 2 byggjesteg er fullt mogleg ettersom dei kvar for seg ”står støtt på eigne bein”

 • Kommunedelplan

  Kommunedelplanen for Rovdefjordbrua er lagt ut på 2. gongs høyring. Meir informasjon på kommunane sine nettsider.

  20.03.2015 21:15
 • Rovdefjordbrua kan gje samferdslegjennombrot

  Pionerprosjekt under vatn. Les heile artikkelen i Næringsliv Møre og Romsdal her.

  02.03.2015 21:46
 • Rovdefjordbrua kan bli verdens første flytende rørbru

  Etter en rekke tidligere konseptutredninger på bru over Rovdefjorden på Sunnmøre er Reinertsen, Dr. Techn Olav Olsen, Snøhetta Oslo AS og Sintef i gang med et nytt forprosjekt.

  Gruppen har jobbet sammen om fjordkryssinger siden 2011 og mener nå det beste alternativet for kryssingen er en flytende betongrørbru.

  Les mer…
  09.05.2014 20:58
 • Planprogrammet er vedteke

  Planprogram for Rovdefjordbrua vart vedteke i Vanylven og Sande kommunar i juni 2013. 

   

  27.05.2013 21:03
 • Erklært bindeledd mellon Nordfjord og Sunnmøre

  Flora, Bremanger, Vågsøy, Selje, Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein og Hareid kommunar samt MAFOSS og Nordfjord Vekst har kome med formelle støtteerklæringar for ønska realisering av Rovdefjordbrua: «som eit viktig bindeledd mellom ytre Nordfjord og søre Sunnmøre. Rovdefjordbru-sambandet er viktig for å skape gunstigare rammevilkår for maritim- og marint næringsliv, transport og for ein meir rasjonell bu- og arbeidsmarknad langs kysten.»

  01.10.2012 21:12
 • Prinsippsøknad bompengefinansiering

  Rovdefjordbrua AS sender prinsippsøknad til Vanylven og Sande kommune om delvis bompengefinansiering av prosjektet.

  03.10.2011 21:19