ROT-avdrag

En vanlig fråga vi får är hur det fungerar med ROT-avdrag. Skatteverket 

För att förenkla för dig så kan vi här ge en sammanfattning om vad vi bör undersöka innan arbetet inleds:

Arbetet ska vara godkänt för rotavdrag

Vanligtvis erbjuder vi tjänsterna golvslipning, golvläggning och måleri och dessa medför ROT-avdrag. Om du däremot är intresserad av fler tjänster behöver vi undersöka det. Det är viktigt att man verkligen har undersökt det

Kundens bostad ska vara godkänd för ROT-avdrag

Det finns en del undantagsfall kring bostäder, så det gäller att man har undersökt detta. 

Kunden ska uppfylla kraven för ROT-avdrag

Skatteverket skriver följande om att du som kund måste uppfylla de här villkoren:

 • Äger bostaden under den period som arbetet utförs.
 • Använder bostaden som permanentbostad, fritidsbostad eller liknande.
 • Har rotavdrag kvar att utnyttja.
 • Är bosatt i Sverige eller betalar skatt i Sverige för minst 90 procent av sin totala inkomst (obegränsat skattskyldig i Sverige).
 • Har fyllt 18 år senast vid årets slut.
 • Är vid liv när arbetet utförs. En ensam dödsbodelägare kan få rotavdrag för arbeten som utförs och betalas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Om det finns flera dödsbodelägare så måste de upprätta ett arvskifte innan någon kan få rotavdrag.

Att du har ROT-avdrag kvar att nyttja

Du måste undersök att du har ROT-avdrag kvar att använda dig av. 

Uppgifter vi behöver från dig

När du har gått igenom ovanstående så återstår endast att du tar fram detta och meddelar oss det:

 • Personnummer
 • Fastighetsbeteckningen, om det gäller ett småhus. Med hjälp av adressen där arbetet utfördes kan du hitta fastighetsbeteckningen via Metria fastighetssök. Se nedan. Din kund kan också hitta uppgiften under Fastigheter på Mina sidor.
 • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer och lägenhetsnummer (fyra siffror), om det gäller en bostadsrätt.

I vissa fall kan du även behöva det här:

 • Köpebrev, om fastigheten är nyköpt och kunden inte har hunnit ansöka om lagfart
 • Arrendeavtal, köpebevis och eventuellt försäkringsbrev om kundens bostad är en byggnad på ofri grund, eller en kolonilott.

Hoppas det gick smidigt för er och att ni hängde me!