TRAFIKPOLICY

Varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda utsätts för. Att trafiksäkerhet ingår som en naturlig del i vår arbetsmiljö, vilket konkret innebär att varje anställd i tjänst skall före gå med gott exempel, genom att:

 • Ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert framföra fordonet.
 • Använda säkerhetsbälte
 • Hålla givna hastighetsbegränsningar och respektera gällande trafikregler.
 • Respektera gällande viktbestämmelser
 • Alltid säkra lasten enligt förordningar
 • Vara nykter- och drogfri (se företagets alkohol- och drogpolicy)
 • Försäkra sig om att fordon är trafiksäkert och nödvändig trafiksäkerhetsutrustning.
 • Omgående rapportera skador/felaktigheter på fordon till arbetsledning.
 • Vara utvilade samt ta pauser i tillräcklig utsträckning
 • Anpassa körstilen för att uppnå minimal bränsleförbrukning.
 • Alltid följa gällande förordningar om Kör-och Vilotider samt arbetstidslagen.
 • Utföra daglig tillsyn av fordonet med hjälp av företagets checklista
 • Alltid använda handsfreeutrusning vid telefoni. Användning av handhållen mobiltelefon under körning är förbjudet.
 • Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och utbildning som krävs för att följa policyn.
 • Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss ajour om nya lagar och förordningar