KLIMAT- OCH MILJÖPOLICY

Genom en klimat- och miljöpolicy skall öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och ge dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.

 • Rätt tempo för så jämn fart som möjligt kan spara bränsle genom att man slipper bromsa bort energi.
 • Håll rätt hastighet. Att konsekvent hålla lagstadgad hastighet är det effektivaste sättet att få ned bränsleförbrukningen
 • Motorbromsa
 • Använd motorvärmare
 • Att köra inom det varvtalområde som är optimalt för motorn
 • Undvik hård inbromsning
 • Undvik tomgångskörning
 • Planera körningen – undvik onödiga stopp
 • Att alltid anlita en auktoriserad verkstad vid reparationer
 • Optimering av rutter.
 • Få bort enkelkörningar.
 • Stäva efter att alltid ha fulla lass.
 • Aldrig åka tom till en hämtplats.
 • Använda oss av vår logistikportal (få bort pappersanvändningen)
 • Bevaka forskning kring bränsle, transportmedels-teknik och logistik.
 • Gasbilar
 • Vid inköp av nya lastbilar ska dessa minst ha EURO 6 klassade motorer.
 • Motorerna ska vara utrustade med motorvärmare.
 • Vi skall eftersträva att använda svensk miljöklassad 1 diesel.
 • Vi skall eftersträva att använda miljövänliga däck.
 • Fordonen skall vara miljöskonsamma, rena och snygga samt tekniskt gott skick

Rätt val av däck kan minska bränsleförbrukningen med upp till 11 %.
Rätt däcktryck minskar förbrukningen med runt 1 %.
Rätt hjul- och axelinställningar kan minska förbrukningen med ytterligare 2,5 %.

 

Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya tillvägagångsätt för att dra ner på avgasutsläppen, tills 2025 kommer vi aktivt söka efter fossilfria alternativ och se hur dessa lastbilar kan involveras i vår verksamhet.