VÄRDEGRUND

Vår önskan är att det ska vara roligt att jobba hos och samarbeta med Rickards Åkeri. Glädje brukar följa framgång. Så i grunden är delad glädje, till oss själva och andra.

 • Vi ska drömma stort, bygga steg för steg, vara modiga, vara viljestarka och göra vår plikt.
 • Olika färdigheter och olika bakgrund skapar goda lag
 • Värderingar måste vara samma för såväl kunder som anställda.
 • Nya idéer är sällan färdigformulerade
 • Dialog är att berätta om sina idéer och att lyssna och att lära av andra

Inget gör sig självt. För varje problem finns en förbättringspotential och varje nytt initiativ är en möjlighet att förbättra vår framtid. Vårt umgänge ska präglas av den `gyllene regeln`- Det vi förväntas oss av andra ska vi göra för dem. Alla har rätt att vara informerade och alla har skyldighet att informera om allt som kan förbättras, såväl samarbete som enskilt arbete. 

Samarbete och utveckling kräver god kommunikation. Varje anställd måste veta vem hen ska fråga eller hänvisa till för att kommunikationen ska fungera. Bara den som är rätt informerad, som lyssnar och som förstår, kan man förvänta sig rätt beslut och handling.
Tre positiva budskap är – Jag är glad över den informationen jag fått, säkert finns det något vi kan göra åt saken, hoppas vi inte orsakat för stora bekymmer. Vår kommunikation ska vara snabb och lättillgänglig.

Vi arbetar tillsammans och inte bara samtidigt.

HÅLLBARHET

Social hållbarhet

 • Erbjuda en trygg och välkomnande arbetsplats.
 • Våra medarbetare skall ha rätt kompetens och rätt utbildning.
 • Nolltolerans mot droger.
 • Vara en värdeskapande arbetsplats med god arbetsmiljö.
 • Uppmuntra nytänkande.
 • Vi värnar om en kultur där var och en får vara sig själv, bejaka människors lika värde, mångfald och jämställdhet.
 • Hos oss råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och sexism.
 • Vi vill erbjuda våra medarbetare en arbetssituation som möjliggör balans i livet och främjar personlig och professionell utveckling.
 • Vi vill ha engagerade medarbetare som känner sig delaktiga.
 • Vi tror på trygga anställningsförhållanden och tillämpar kollektivavtal.

Miljömässig hållbarhet

 • Minska vår klimatpåverkan genom att investera i fordon, drivmedel och teknik som är beroende av fossilfria bränslen. Införskaffande av nya lastbilar ska vara lägst Euro 6.
 • Hållbara hastigheter.
 • Verka för att minska drivmedelsförbrukningen.
 • Optimering av transporter.
 • Minimera utsläpp.
 • Minimera onödigt slitage.
 • Ta bort pappersfakturan och arbeta med klimatsmart e-faktura.

Ekonomisk hållbarhet

 • Ansvarsfullt förvalta tillgångar och skapa långsiktighet för verksamheten. Vi undviker ekonomiska beslut som riskerar företagets framtid.
 • Vi värdesätter ärlighet, öppenhet och etik i våra affärsrelationer.
 • Motverka mutor och korruption.
 • Vi följer gällande lagar och andra krav relaterade till hälsa och säkerhet.
 • Vi verkar för sund konkurrens och iakttar god marknadsföringssed. Vår information är tydlig och aldrig medvetet vilseledande.

 

” Vi ska inspirera i stället för att kontrollera.”