Hvem er vi?

Vi er 5 landbruks-interesserte jenter som går Landbruk Vg2 

Daglig Leder: Solrun Kopperud

Personalsjef: Julia Vrede

Økonomi ansvarlig: Elvira Trøim

Markeds ansvarlig: Ingvild Gadøy Romfog

Produkt ansvarlig: Marie Helene Rantala

Hva er PVS UB?

Vi er en ungdomsbedrift fra Tomb Videregående skole

Vår ide er å lage en husdyrleke til produksjonsdyra

Hvorfor denne ideen?

En husdyr leke kan bidra til:

  • Bedret dyrevelferd grunnet bedre trivsel 
  • Færre skader som er påført hverandre og interiør i fjøset
  • Mindre bruk av medisiner
  • Bedre tilvekst som gir bedre kjøtt og melk
  • Glade dyr!