Klicka här för att registrera en oljeanalys


Oljeanalys

En oljeanalys är en hälsokontroll för hela fordonet

Oljeprover kan användas för flera olika ändamål utö­ver en första ”diagnos”. De kan göras regelbundet för att verkligen ge en heltäckande bild av företagets fordon/maskiners behov av motor- och hydraulolja. Uttrycket ”kolla oljan” får verkligen en ny innebörd!

Oljeprover kan också göras för en hälsokontroll av respektive maskin eftersom man får veta om det finns metallpartiklar i oljan som indikerar att något håller på att gå sönder. Vi rekommenderar därför att ta oljeprov t ex vid köp av begagnad maskin eller be­gagnat fordon för att säkerställa att det är i gott skick.


Klicka här om du behöver hjälp