Robota


 

Erbjuder kvalitetsprodukter inom värme, vatten och avlopp. Vår Flexibilitet innebär att vi kan erbjuda våra kunder både färdiga och skräddarsydda lösningar. Sedan 2006 ingår Robota AB i teknikhandels-bolaget Indutrade AB som är noterat på Stockholmsbörsen.


 


Robota lanserar PumpSoft!
2018-04-12


Med Pumpsoft kan du utifrån dina kriterier och behov få fram den pump som passar dig bäst utifrån flöde och tryck. Här kan du hämta hem komplett teknisk information. Sedan skriver du pumpens artikelnummer och skickar till oss.


AVLPOPPSPUMPAR


Robota marknadsför världsledande märken inom avloppspumpar. Vi kan leverera små och stora pumpar av typerna skärande, virvelhjul eller kanalhjul. 
Avloppspumparna styrs antingen med inbyggd vippa eller med separat automatik. 
Pumparna passar i alla miljöer från t.ex. gråvattenmatning till markbädd, till industriella ändamål och offentliga miljöer.


Renvattenpumpar


Vid nyinstallation eller utbyte av borrhålspump så är det bra att känna till så mycket som möjligt om sitt borrhål och även fundera på vilket behov man har. 
Många brunnar har liten tillrinning och kanske även låg vattennivå. Är brunnen dessutom inte så djup och har en liten borrhålsdiameter så finns det naturligtvis inte så mycket vatten att tillgå. Ett normalhushåll behöver ca 25L/min med bra tryck.


LÄNSPUMPAR


Länspumpar lämpade för att flytta små och stora mängder vatten som dränering av dagvatten eller gråvatten. 
Pumparna styrs manuellt eller med separat styrning, vippa, flottör eller elektroniskt.


Torruppställda pumpar


När man skall välja pump för pumpning ur grävda brunnar, sjöar eller vattendrag för dricksvatten eller bevattningsändamål, så måste man överväga om man skall välja en torruppställd pump (t.ex. AGA eller JEX mm) eller en dränkbar pump (t.ex. UE/UBE). 
Oavsett vilket alternativ man väljer så är det viktigt att välja ett tryckkärl av lämplig kvalité och storlek (se vidare under kärl). Du måste också fundera på om du skall välja en 1-fas eller en 3-fas pump. Vid större kapacitet på pump väljs som regel pump i 3-fas utförande, samtidigt som valet av storlek på tryckkärlet blir viktigare 
(Vid större motoreffekter kan man bara välja 3-fas).
Alla 3-fas pumpar monteras alltid med motorskyddsbrytare för maximal driftsäkerhet. 
Väljer du en produkt från Robota, så har du alltid möjlighet att välja anläggning efter dina behov och krav.


Dragflow - effektiv, miljövänlig muddring och pumpning

Världsledande teknik för miljövänlig muddring

 


Dragflow har världsledande teknik för att pumpa tunga och besvärliga slamtyper oavsett om det handlar om muddringsarbeten, slamhantering i avloppsreningsverk eller hantering av restprodukter och avfall från industrin och gruvor mm.
Pumparna finns i olika storlekar och i olika utföranden för olika typer av pumpprojekt. Dragflows pumpar går att få med elmotor alternativt hydraulisk kraft försörjning.