DAGS FÖR NY HÖGTRYCKSTVÄTT? VI HJÄLPER DIG!


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kommersiella dammsugare


Nilfisk erbjuder ett brett sortiment av kommersiella dammsugare som ger städföretagen tillgång till rätt lösning för alla uppdrag. Vårt dammsugarsortiment omfattar allt från dammsugare med torrbehållare till upprättstående maskiner till bärbara, batteridrivna och våt-/torrsugare.


Enfas våt/torr


Enfas industriella dammsugare används huvudsakligen för icke-kontinuerlig rengöring av tillverkningsområden eller för övergripande rengöring. Kompakt och flexibel, enkla att flytta. Du kan välja mellan modeller för återvinning av torra material eller modeller som kan användas till både vått och torrt.


Explosionssäkra


Exempel på potentiellt antändbart damm är spannmål, mjöl, stärkelse, socker, djurfoder, lätta metaller, kol, plast och textiler. Vid tillräcklig koncentration av dessa ämnen, kombinerat med luft, kan en antändningskälla orsaka explosioner. Nilfisk dammsugare förebygger uppkomsten av eventuellt explosiva blandningar.


Hälsofarligt damm


När det gäller arbetsplatssäkerhet och eventuellt farliga nivåer av damm används tre klasser för att bedöma dammets hälsofarlighet: L (låg risk), M (medelhög risk) och H (hög risk). Nilfisk erbjuder både filter och maskiner med klassning L, M eller H, i enlighet med ovan nämnda Europastandard. Nilfisk har även utvecklat ett damminneslutningssystem för optimal säkerhet.


Trefas våt/torr


Trefas industriella dammsugare är avsedda för kontinuerlig användning. Maskinerna passar bra för inbyggnad i bearbetningsmaskiner, för fasta installationer och för krävande förhållanden. Trefas industriella dammsugare kan utrustas med sidokanalsfläktar som ger högra sugeffekt och lägre luftflöde, eller med turbiner som ger högre luftflöde och lägre sugeffekt. Du kan välja mellan modeller för återvinning av torra material och modeller som kan användas till både vått och torrt.


Hälsa och säkerhet våt/torr


Farligt damm kräver högsta möjliga säkerhet för bästa möjliga hälsoskydd. Dammsugare i klassen säkerhetssugare passar bra för att ta hand om alla dammklasser (L – låg, M – medelhög och H – hög), samt explosivt damm enligt klassningen ATEX typ 22

 


Oljor och spån


Industridammsugarna i Nilfisk ”OIL”-serie kan suga upp skäroljor och emulsion tillsammans med spånorna. De fasta och flytande komponenterna separeras via ”makrofiltrering” så att emulsionen kan återanvändas.


Livsmedel, läkemedel och OEM


Nilfisk maskiner som är avsedda för läkemedels- och livsmedelsbranschen säkerställer högsta möjliga specialanpassning och klarar att uppfylla även de strängaste kraven. Oavsett om det gäller att säkerställa total hygien i läkemedelsindustrins rena rum eller garantera operatörssäkerheten i produktionsanläggningen så klarar Nilfisk maskiner uppdraget.


Förpackning och kanter


Nilfisk har ett brett urval av industriella dammsugare för återvinning av tillverkningsrester, plast, papper och tyg som är en del av förpackningsindustrins vardag. Nilfisk industriella dammsugare undanröjer avbrott för rengöring av skärmaskiner, förebygger nedskräpande rester i produktionsmiljön och gör det möjligt att kontrollera produktkvaliteten i realtid, maskinerna suger upp allt fint pulver som kan förorena produkten.


Tryckluft


Nilfisk industriella dammsugare med tryckluft har tagits fram för att användas där det saknas eller är förbjudet att använda elektricitet enligt (exempelvis) ATEX-direktiv. Nilfisk industriella dammsugare med tryckluft är utrustade med Venturisystem och är perfekta för hantering av både fast skräp och vätskespill. Maskinerna finns i målat stål, rostfritt stål och som flamsäkra ATEX-godkända.