SW 750


En batteridriven sopmaskin som verkligen kan användas överallt. Den låga ljudnivån gör den extremt lämplig för inomhusbruk och i ljudkänsliga miljöer. Maskinen lämpar sig mycket väl både på hårda golv och textila ytor.

SW 750 är utrustad med inbyggd laddare samt underhållsfria batterier. All daglig skötsel görs helt utan verktyg.

  • Mycket låg ljudnivå (59 dB(A))
  • Underhållsfria batterier och inbyggd laddare som standard
  • All daglig skötsel görs helt utan verktyg

Hyra 653 kr/månad

Välj till vårat serviceavtal där vi servar och går igenom din maskin en gång per år

För endast 150 kr i månaden hos dig!


SW 900


SW900 är en sop-/sugmaskin, som gör det möjligt att rengöra både enkelt och effektivt. Den samlar upp smutsen och avlägsnar även de minsta dammpartiklar snabbt och utan besvär. SW900 finns i en batterimodell för sopning inom- och utomhus, samt i en bensinmodell för utomhusbruk - ett produktivt och attraktivt val för bensinstationer, bilhandlare, industrier, lagerhallar och lantbruk.

SW900 är utrustad med praktiska fördelar som sparar tid, förbättrar rengöringskvaliteten och ökar produktiviteten.
När du arbetar med SW900, kan du stanna kvar på förarplatsen och ha full kontroll över maskinen under hela rengöringen. Du har full överblick över alla inställningar, som enkelt kan nås på både från kontrollpanelen och det ergonomiska handtaget. Tömning av behållaren görs enkelt och bekvämt för användaren med den portabla skräpbehållaren på hjul.

  • Full överblick över hela kontrollpanelen, som är enkel att nå från förarplatsen
  • Bekväm hantering tack vare det ergonomiska handtaget
  • Lätt att anpassa hastigheten: framhjulsgrepp är integrerat i handtaget
  • Smutsbehållaren på hela 60 liter, är lätt att avmontera
  • Manövreringshandtag för sidoborsten på körhandtaget
  • Automatisk start/stopp, när sidoborsten sänks/höjs
  • Effektiv elektrisk filterskak för snabbare och mer effektiv rengöring av filtret

Hyra 1107 kr/månad

Välj till vårat serviceavtal där vi servar och går igenom din maskin en gång per år

För endast 150 kr i månaden hos dig!