PROFESSIONAL RENGÖRINGS- OCH SKÖTSELMEDEL


Det finns ett antal fördelar med att använda Kärchers professionella rengörings- och skötselmedel. De rengör snabbt och mer effektivt med mindre energiförbrukning och mindre vattenföroreningar från mineraloljerester.

Högtryck


Fördelarna imponerar: snabbare och bättre rengöring med lägre energiförbrukning och mindre föroreningar i avloppsvattnet. Kärchers rengörings- och skötselmedel levererar briljanta resultat inom industrin, handeln och livsmedelsbranschen. Högtryckstvättar och rengöringsmedel i perfekt balans.

Golv


Kärchers FloorPro-rengöringsmedel är mycket effektiva och ger utmärkta rengöringsresultat på kortast tid med mindre ansträngning. Inom Kärchers rengöringssystem kombineras maskiner, tillbehör och rengöringsmedel på bästa möjliga sätt. På så vis blir arbetet enklare, snabbare och smidigare att utföra. Ytterligare fördelar är det optimala skyddet av rengöringsmaskiner och de ytor som ska rengöras.

Matta


Med CarpetPro-sortimentet rengörs och skyddas textilytor på ett skonsamt och effektivt sätt. Detta innovativa system ger minskade rengörings- och torktider och gör att det tar längre tid innan det blir smutsigt igen, vilket gör att de behandlade ytorna liksom miljön och din budget gynnas. CarpetPro-sortimentet utgår från iCapsol-tekniken som gör att smutsen kapslas in och binds. Mattor behöver inte längre sköljas eftersom de inkapslade föroreningarna bara behöver sugas upp i samband med efterföljande underhållsrengöring. Mattorna torkar fort och kan beträdas igen på nolltid.

Delar


Inom tillverkningsindustrin finns miljontals reservdelar som måste rengöras varje dag som förberedelse inför beläggningar eller före ihopsättning. Inom denna sektor är kraven vad gäller rengöringsresultat, skyddande av ytor och undanhållande av rester extremt höga. På grund av detta har Kärcher utvecklat särskilda högeffektiva rengöringsmedel med vilka imponerande resultat kan uppnås då de används tillsammans med vanliga reservdelsrengörare liksom Kärchers reservdelsrengörare inom Bio-sortimentet. Som en följd av detta har Kärcher Bios reservdelsrengörare PC Bio 100 och PC Bio 200 mottagit ”Automechanika-utmärkelsen”. Samtliga av Kärchers reservdelsrengörare är fria från NTA och lösningsmedel (VOC-fria).

Fordon


Våra rengöringsmedel är särskilt anpassade för alla nivåer av vattenhårdhet och passar Kärchers tvättsystem. De innehåller särskilda ingredienser som skyddar komponenter som kommer i kontakt med vatten från korrosion. Kärchers ASF-produkter är miljövänliga tack vare sina patenterade sammansättningar som är enkla att avskilja.