Funktionshyra


Hyra är anpassad för utrustning där den tekniska utveckling går snabbt eller som ska bytas med jämna mellanrum som t ex IT, telefoni, kaffemaskiner eller print-/kopieringsmaskiner.

Under avtalstiden

 • Kan kunden uppgradera utrustningen
 • Byta utrustningen

Efter avtalstiden kan kunden

 • Återlämna utrustningen
 • Köpa utrustningen till marknadsvärde
 • Förlänga avtalet

Fördelar

 • Enkelt att budgetera
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kontraktstiden kan spegla den ekonomiska livslängden på ett optimalt sätt
 • 100 % avdragsgillt

HYRA


Funktionshyra är en finansieringsform speciellt lämpad för utrustning som är relaterad till hög eller relativt hög produktion av enheter och där det finns behov för kontinuerlig service, tjänst och/eller förbrukning. T ex Kopiering-/Print, Kaffemaskiner, Röntgenutrustning osv.

Service och/eller tjänsteavtal inkluderas och blir en bilaga till Funktionshyresavtalet. Detta innebär att många tjänster och produkter hamnar på en enda faktura istället för flera. Release Funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Kunden betalar nyttjandet per förbrukad enhet; Antal utskrifter; Antal Kaffekoppar; Antal röntgenbilder osv. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela samt jämföra kostnader. Detta är en allt mer efterfrågad finanslösning inom allt fler branscher.

Under avtalstiden

 • Kan kunden uppgradera mjukvara & hårdvara
 • Erhålls support, service och tjänster i enlighet med leverantörens villkor

Efter avtalstiden kan kunden

 • Återlämna utrustningen
 • Köpa utrustningen till marknadsvärde
 • Förlänga avtalet

Fördelar

 • Minimerar administration och fakturahantering
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kan alltid uppgradera till modernare/mer passande utrustning
 • 100 % avdragsgill
 • Mycket enkelt att budgetera och planera likviditet
 • Mycket enkelt att fördela kostnader internt/externt

Leasing


Leasing är anpassat för utrustningstyper som har en lång livslängd och som man sannolikt kommer att vilja behålla efter avtalstidens slut. Detta kan vara en särskilt lämplig lösning om utrustningen uppgraderas med långa mellanrum som till exempel verkstads- och industriutrustning.

Under avtalstiden kan kunden

 • Uppgradera under vissa förutsättningar

Efter avtalstiden kan kunden

 • Köpa utrustningen i avtalet till det förutbestämda restvärdet
 • Anvisa en annan köpare
 • Förlänga avtalet

Fördelar

 • Enkelt att budgetera
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kontraktstiden kan spegla den ekonomiska livslängden på ett optimalt sätt
 • 100 % avdragsgillt

Jag heter Niklas och hjälper dig mer än gärna att välja rätt finansering efter era behov, tveka inte att kontakta mig eller fyll i formuläret nedan.

Niklas Tallberg

026-148872

Maila mig

Kontakta oss för finanseringsförslag

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.