Velkommen!

Prometheus Medical Nordic er et innovativt medtech selskap som leverer unik akuttmedisinsk støtte i form av utstyr, trening og rådgivning. Selskapet sitt formål er forskning, utvikling og salg av medisinske behandlings- og simuleringsprodukter, kurs og tjenester. Prometheus Medical Nordic er et datterselskap av det britiske selskapet Prometheus Medical Ltd, som også har selskaper i Skottland, Irland, Sveits, Australia, Sør-Afrika, Midtøsten  og nå også i Norden. Selskapet ble etablert i 2016 og har i dag fire ansatte.

Selskapet produserer og selger eget utstyr for akuttmedsinsk bruk i både helsevesen, Forsvaret, Politi og brannvesen, sivil redning og beredskap, industrivern og allmenn førstehjelp.

Prometheus Medical Nordic er også leverandør av flere typer kurs i blant annet avansert traumebehandling og akuttmedisinske prosedyrer. Vi har også solid kompetanse for å kunne gjennomføre kurs for alle målgrupper innen klinisk ultralyd (Point-of-care ultrasonography).

 

 

 

Nettbutikken og nettsiden er i stadig utvikling. Det vil komme flere bilder og produkter etterhvert.