Formsprutning

Vi förfogar över 5 moderna formsprutor med kapacitet upp till 2 hekto/skott och med en låskraft med 130 ton.

Två av våra formsprutor är utrustad med plockrobot.

Elektronik- och personbilsindustrin utgör en betydande kundkategori men även färgade och genomskinliga komponenter som ingår i bilindustri och belysningsarmaturer finns med i vår produktion.

Formsprutning Formsprutning Formsprutning Formsprutning Formsprutning Formsprutning

Vakuumformning

Vi har 2 stycken vakuumformningsmaskiner med en kapacitet upp till 1000x1500mm

  • Vakuumformning
  • Några av formarna till vakuumformning