Borrning


På lager har vi flera olika Borr & Borrmaskiner för de utmaningarna som vi möts av

Tillhandahåller borrstorlekar upp till 1400ø på lager

Sågning


Vi använder oss av Motor-, Torrkap, Hand-, Ring-, Vägg- & Golvsåg
Med detta utbudet kan vi utföra diverse jobb inom sågning

Rivning


Tillhandhar stora som små maskiner beroende på vad som krävs för uppdraget

Vid större rivningar har vi 2 Robotar & 1 Grävmaskin, alla utrustade med bilningshammare, skopor, grip & betongsax

Bilning

Utför större bilningar med Brokk robotar, grävmaskin, beroende på vad som krävs för uppdraget
 

.

Sanering

Vi utför sanering av bland annat Asbest, PCB, PAH & Eternit
 

Asfaltsåg

Med vår Bobcat T770 går det fort att såga längre distanser i Asfalt
Med ett såg djup på upp till 60cm
 

.

Om oss

Med 37 års erfarenhet & många olika projekt kan vi erbjuda lösningar för dina behov
Vi arbetar främst med Asfalt, Betong, Tegel & Sten men även i vissa fall hårdplast
Kontinuerligt utbildas & certifieras personalen för nödvändiga intyg, såsom ID06SSG Arbetsplats specifika kurser med mera
Vi tar oss gärna an nya utmaningar med kreativa lösningar
Allt är möjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid