Köp-och leveransvillkor

Snabbinfo

Minimibelopp 50 kronor

Fri frakt.


Priser

Moms ingår i priset med f.n. 25%.


Betalningsalternativ:

Paypal

Betala snabbare och säkrare genom att använda PayPal. Du kan välja att finansiera din betalning från ditt PayPal-saldo eller via ett betal- eller kreditkort kopplat till ditt PayPal-konto. För mer information gå till PayPal

Faktura, Paypal

Få hem dina artiklar innan du betalar. Endast 15 kronor i avgift. Fakturan skickas via mail.

Swish

Betala enkelt och säkert med Swish. Betala till Swish-nummer, 123 228 94 78.

Så fort pengarna nått oss så skickas er order till er.

Förskottsbetalning till bankgiro

Du betalar till bankgiro 136-4397.

OBS!!! Ange ALLTID
beställningsnummer som referens vid betalning.

När betalningen kommit in på bankgirot skickas beställningen. Det kan ta upp till  3-4 dagar innan betalningen registras på bankgirot. Efter att du skickat din order i kassan får du information på skärmen samt via E-post hur du går tillväga. Om betalningen inte sker inom 5 bankdagar annuleras ordern med automatik.
Vi postar varorna samma dag som betalningen är synlig på vårt konto.

Tillämplighet

Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall Svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag - Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.


Beställning

Alla beställningar sker via Internet om inget annat har avtalats. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att jag lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.


Förändring av order

Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara, förändra sin order, dock med reservation för av kund beställd vara vilken ej lagerföres. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl ej kan ändras.


Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Effektuering sker vanligtvis genom att faktura och frakthandlingar skapas. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är ej möjlig. Du som kund är i fall vi effektuerat din order i samtliga fall skyldig att mottaga försändelsen. En avbeställning är ej giltig förrän bekräftelse mottagits från oss.


Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet.


Information

Jag förbehåller mej för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i mitt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på sidorna skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.


Force majuere

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.