Alla VĂ¥ra Kassasystem Uppfyller Myndigheternas Krav !

Alla som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste enligt regelverket för kassaregister ha ett certifierat kassaregister.Syftet är att skydda dig som seriös företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens.

Du som är skyldig att ha ett kassaregister måste Anmäla kassaregistert till Skatteverket 

 

Vad är ett certifierat kassaregister?

Ett kassaregister anses certifierat om det uppfyller följande villkor:

  • Det är tillverkardeklarerat och har en tillverkardeklaration för varje version eller program.
  • Det är anslutet till en certifierad kontrollenhet som läser av registreringarna i kassaregistret och skapar en kontrollkod.

Tänk på att Skatteverket testar inte om ett tillverkardeklarerat kassaregister uppfyller de föreskrivna kraven, utan det är tillverkarens ansvar. Det finns listor över tillverkardeklarerade kassaregister och certifierade kontrollenheter på Skatteverkets hemsida.

 

 

Erbjud alltid kvitto

Som företagare måste du alltid ta fram och erbjuda kunden ett kvitto.

 

För Mer Information

 

 

Skatteverkets Kvittofilm