Individuelt tilpasset trening

På daglig basis jobber vi med privatpersoner og tilpasning av deres hverdag. Denne type tilpassing er også veldig relevant for sykemeldte som skal tilbake til hverdagen eller sliter med gjentagende skader og overbelastninger.

Bevisstgjøring, veiledning og motivering

Mye av vår oppgave er naturlig nok å motivere dere over hindre underveis, men like mye av dette gjelder bevisstgjøring rundt en rekke temaer. På lik linje med bevisstgjøring i hverdagen som nevnt over vil vi hjelpe deg med dine individuelle mål og ønsker. Som individ kan du selvfølgelig få hjelp med dine ønsker. 

Arbeidsrelevant trening

Basert på hvordan din  hverdag ser ut legger vi opp til relvant trening for å styrke spesielt muskegrupper som har høyest daglig belastning. Om målet kun er en mer aktiv hverdag eller spesifikke behov vi utallige muligheter for å hjelpe deg.

Fysisk program og Kostholdsprogram

Skulle du ha en ekstra begrenset tidsmessig hverdag eller økonomi så har vi også løsninger for deg. Det finnes ulike løsninger for å hjelpe deg igang, og holde deg i en systematisert aktiv og sunn hverdag.

Rehabiliteringstrening etter operasjon/sykdom/skade

Få en tett og gjevn oppfølging etter et sykehusopphold, en periode med skade eller sykdom. Vi jobber daglig med disse ulike situasjonene, i tillegg til egne erfarninger med slike operasjoner, sykdom og skader. my kan gjøres med små grep, og den tette oppfølgingen du får av oss kan hjelpe deg raskere tilbake.

Måling, oppfølging og tilbakemelding 

Vi måler og følge opp en rekke ulike deler av din helse. Om det skulle være ytelse på en 3-D mølle, at du har blitt sterke, kroppsmålinger eller annet så må du bare spørre. En stor del av det å sette seg mål er å gjøre de målbare, og med riktig tilrettelagt trening og kost, vil vi vise deg at du klarer det.