ParaKit - alt du trenger for å få analysert din prøve

Undersøkelsen og frakt (fastlandet i Norge) betales ved kjøp av kittet.
Kittet inneholder engangsmateriell, brosjyre, rekvisisjonsskjema og ferdigfrankert svarkonvolutt.

(* Merk: Alle prøver i ett kit må sendes inn i samme svarkonvolutt.)

Svar blir sendt på mail samme dag** som vi mottar prøven.
(** Helligdager, offentlige fridager og først og fremst postgangen gjør at normal tid fra prøvetaking til vi mottar prøven er 4-5 dager. 
Samme dag som prøven har kommet til oss vil vi gjennomføre analyse og sende ut prøvesvar.)

Parakit Hest

Parakit Hund og Katt