FÖRENINGEN

En andel i Folkets Husförening kostar 10 kr, den andelen ger dig rösträtt på årsmötet! Vill du köpa en andel ta kontakt med personalen på Folkets Hus.

Styrelsen är den grupp som är ansvarig för det som händer på Folkets Hus. Varje år väljs en ny grupp (vissa väljs på två år). Vill du engagera dig är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen eller om det är mera akut, höra av dig direkt till Folkets Hus.

Vår valberedning tar gladeligen emot nomineringar på engagerade människor som är villiga att sitta i styrelsen. Årsmötet bestämmer vilka som till slut hamnar i styrelse    Styrelse

 •  Ordf. Eva Holma Groth
 •  Kassör Ann-Gerd Ylipää
 •  Ildiko Fredriksson
 •  Ted Wiren
 •  Linda Jonsson
 •  Vesa Hiltunen (Kommun repr.)
 •  Simon Fors (Kommun repr.)

    Suppleanter

 • Karl Lauri
 • Erik Waara
 • Helene Johansson 
 • Ricarda Schultz
 • Ove Pekkari (kommun repr.)

    Revisorer

 •  Birger Skarpsvärd
 •  Barbro Nygård
 •  Sören Niva (suppleant)

    Valberedning

 • Sixten Olli (Sammankallande)
 • Maud Zingmark
 • Linda Jonsson

    Personal

 • Carolina Suikki
 • Frida Björnström