FÖRENINGEN

En andel i Folkets Husförening kostar 10 kr, den andelen ger dig rösträtt på årsmötet! Vill du köpa en andel ta kontakt med personalen på Folkets Hus.

Styrelsen är den grupp som är ansvarig för det som händer på Folkets Hus. Varje år väljs en ny grupp (vissa väljs på två år). Vill du engagera dig är du varmt välkommen att kontakta någon i styrelsen eller om det är mera akut, höra av dig direkt till Folkets Hus.

Vår valberedning tar gladeligen emot nomineringar på engagerade människor som är villiga att sitta i styrelsen. Årsmötet bestämmer vilka som till slut hamnar i styrelse    Styrelse

 •  Ordf. Eva Holma Groth
 •  Kassör Ann-Gerd Ylipää
 •  Vice.ordf Anna-Karin Drugge
 •  Ted Wiren
 •  Linda Jonsson
 •  Stefan Brandlöv (Kommun repr.)
 •  Lena Jatko (Kommun repr.)

    Suppleanter

 • Helene Johansson
 • Erik Waara
 • Karl Lauri
 • Camilla Jansdotter
 • Fredrik Skrealid
 • Hans Sundqvist (kommun repr.)
 • Hillevi Rantatalo (kommun repr.)

    Revisorer

 • Birger Skarpsvärd
 • Barbro Nygård
 • Sören Niva (suppleant)
 • Birger Lahti (kommun repr.)

    Valberedning

 • Sixten Olli (Sammankallande)
 • Linda Jonsson

    Personal

 • Carolina Suikki
 • Frida Björnström