Ingen opera än inplanerad inför hösten/vintern 2019-2020