TRÄDGÅRDSTJÄNSTER

MARS och en bra tid att beskära fruktträd, renovera häck m.m. Vill du ha hjälp att anlägga ett litet köksland så du kan skörda eget i sommar och höst? 

 

* * *

Fruktträdsbeskärning

Plantering: häckar, träd, rabatter, buskar, krukor och köksträdgårrdar

Buskar och rosor

Häckklippning

Dress/gödsling av gräsmattor

Gräsklippning

Ogräsrensing/trädgårdsskötsel

Gravskötsel och säsongsplantering

 

Nu samarbetar jag ännu mer med Nordhs Trädvård (www.nordhsträdvård.se). 

Tillsammans hjälper vi er även med:


Beskärning och vård av alla träd, flisning-bortforsling, fällningar -enkla eller svårare som kräver sektionsfällning, besiktning av riskträd, nyplantering av träd, häckar och rabatter m.m.

Utgår från Varberg och 10 mils radie. 

(Större jobb utförs även längre bort)

 

Nordh Trädvård