Snitmyra - Fjølungen - Bemlemyra

Er det bra forhold kjøres det av og til opp spor fra Snitmyra ned til Svartkulpen, videre til Fjølungen, forbi Grasmyrkoia, over Langmyra og til Bemlemyra hvor det er mulig å gå videre mot Vangmyra, Balrostjennet og løypenettet til Sand IF. Denne løypa er småkupert. Kjører man til Bemlemyra og starter fra den kanten kan man gå hjem til Oppstadbakken eller til Skarnes/Ullern via Vardelia.

Skiløypa Snittmyra Bemlemyra Skiløypa Snittmyra Bemlemyra Skiløypa Snittmyra Bemlemyra Skiløypa Snittmyra Bemlemyra Skiløypa Snittmyra Bemlemyra Skiløypetraseen fra Snittmyra til Bemlemyra
Profil Snittmyra Bemlemyra Profil Snittmyra Bemlemyra Profil Snittmyra Bemlemyra Profil Snittmyra Bemlemyra Profil Snittmyra Bemlemyra Løypeprofil Snittmyra-Bemlemyra