Skadefri.no

Skadefri.no

Skadefri er et prosjekt underlagt Senter for idrettsskadeforskning. De har som formål om å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og skadeforebyggende tiltak. Skadefri er laget for å gjøre kunnskapen om idrettsskader og deres forebygging lett tilgjengelig.

På nettsidene deres finner dere info om hvordan holde seg skadefri og info om hva du bør gjøre dersom du er blitt skadet.

http://skadefri.no/idretter/friidrett/

13.03.2019 14:30